Na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim zlokalizowana jest farma fotowoltaiczna o mocy 600 kW. Powstający magazyn o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh powstanie jako demonstracyjna instalacja, w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych”.

O projekcie

Projekt badawczo-rozwojowy „Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych” zostanie zrealizowany obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej. Kontenerowy magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh oparty jest o ogniwa litowo-jonowe. System dostarczy konsorcjum, którego liderem jest MY-SOFT, spółka od wielu lat specjalizująca się w tego typu zamówieniach. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe zostanie zrealizowane we współpracy z CIM-mes Projekt, spółką specjalizującą się w wykonywaniu wysoko wyspecjalizowanych obliczeń inżynieryjnych.

Realizacja

Projekt ma zostać zrealizowany do końca maja przyszłego roku. Tak wynika z warunków umowy, zgodnie z którymi MY-SOFT ma zainstalować magazyn energii wraz z zaawansowanym układem sterowania w ciągu sześciu miesięcy.

W celu obniżenia strat energii oraz kosztów z tym związanych, magazyn powinien zostać zlokalizowany jak najbliżej niestabilnych źródeł energii oraz dostosowywać się automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci.

Farma przy której powstanie magazyn składa się z 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Ich łączna powierzchnia wynosi 3,5 tys. m2. To najwyżej położona tego typu instalacja w Polsce!

Farma fotowoltaiczna na górze Żar, źródło: PGE

O magazynie

Moc magazynu energii ma wynieść 500 kW, a jego pojemność 750 kWh. Dwa kontenery zostaną wyposażone w układ bateryjny w technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowej). Przekształtnik AC/DC zamieni prąd stały w zmienny, a całość będzie zdalnie nadzorowana przez układ sterowania. MY-SOFT zbuduje też stację transformatorową wraz z rozdzielnicą, siecią światłowodową oraz przyłączem elektroenergetycznym.

Magazyn energii zostanie włączony do sieci średniego napięcia i poddany testom pod kątem współpracy z siecią elektroenergetyczną. Umożliwi to opracowanie modelu rozliczeń z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia