Spożytkowanie pieniędzy unijnych przeznaczonych na Fundusz Odbudowy musi zostać racjonalnie zaplanowane, aby zrealizować cele odbudowy i wzmocnienia gospodarki na przyszłość. W związku z tym, od kilku tygodni trwają prace nad zaplanowaniem funduszu we wszystkich krajach członkowskich oraz w Brukseli. W jaki sposób Fundusz zostanie rozdzielony w Polsce?

Rozdzielenie środków

Jak powiedziała Hanna Uhl podczas konferencji PSEW w Serocku, w przypadku Polski odbudowa i wzmocnienie odporności gospodarki będzie polegało w głównej mierze na uzupełnieniu braków i deficytów, które przez lata kumulowały się w Polsce i utrudniają dynamiczne podążanie za wytyczonymi przez Unię celami.

Jednym z elementów systemu energetycznego, które wymagają takiej odbudowy są same sieci energetyczne i potrzeby związane z dostosowaniem ich standardu zmieniającej się energetyki. Według Hanny Uhl, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu lat, polska energetyka będzie wyglądała zdecydowanie inaczej niż wygląda obecnie. Będzie dużo bardziej rozproszona i będzie bazowała na innego typu źródłach energii, które są pogodowo zależne, potrzebują magazynowania energii, itp.

Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest reforma i poprawa sieci energetycznych w taki sposób, aby mogły w przyszłości wspierać transformację energetyczną, a nie stanowić wymówkę do jej zaniechania.

Przyjęcie mocy z morskiej energetyki wiatrowej

Kolejną kwestią, którą resort planuje uwzględnić w ramach Funduszu Odbudowy, jest przygotowanie polskiego systemu energetycznego na przyjęcie ogromnych dawek mocy z morskich elektrowni wiatrowych. Jak powiedziała Hanna Uhl, będzie to wymagało szeregu inwestycji, które sprawią, że możliwość wykorzystania energii z inwestycji offshore nie będzie się odwlekała w czasie.

Opomiarowanie

Trzecia kwestia uwzględniana w planowanym wydatkowaniu Funduszu, również wiąże się z sieciami. Przez powstanie centralnego/krajowego systemu opomiarowania, będzie możliwa kontrola nad siecią. Dzięki takiej modernizacji będzie możliwy wgląd w to, w których miejscach w sieci jest nadmiar, a w których deficyt energii, a także w których częściach potrzebne jest magazynowanie energii, a gdzie powinny zostać przyłączone kolejne źródła.

Wymienione kwestie, to trzy najważniejsze i dosyć kosztowne inwestycje, które resort będzie chciał zaproponować i poddać do konsultacji z Komisją Europejską.

Inne plany uwzględnione w Funduszu

Jak powiedziała Hanna Uhl, w ramach funduszu odbudowy Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Klimatu chciałoby uwzględnić szereg innych kwestii, między innymi kwestie związane z termomodernizacją i zwiększania efektywności energetycznej budynków różnego typu.

Źródło: Konferencja PSEW

Redakcja GLOBEnergia