Farmy na Mazowszu

Podmioty Alians OZE i AnywhereTo, które na co dzień działają w sektorze fotowoltaiki, sygnowały umowę dotyczącą rozpoczęcia budowy dwóch wielkoskalowych farm fotowoltaicznych na Mazowszu o mocy 30-36 MW każda. Realizacja projektu rozpoczęła się wraz z początkiem 2021 r. Przeanalizowano już położenie działek, zweryfikowano najbardziej optymalny model biznesowy. Obecnie projekt jest w fazie wnioskowania o szereg pozwoleń, w tym najważniejszy proces uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej przez RDOŚ. Według założeń, proces uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę ma zostać zamknięty do końca 2022 r. Przedsięwzięcie zakłada budowę farm w oparciu o panele bifacial i mocy powyżej 450 kW.

Firmy współpracują ze sobą blisko 2 lata w obszarze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne klientów B2C i B2B. W ostatnich miesiącach rozpoczęły współpracę koncepcyjną przy projektach niezależnych farm słonecznych. Do tej pory zrealizowały dwa projekty o mocy 1 MWp każdy. Inwestorzy wskazują, że dzisiejsze starania rządu w kwestii zmian parytetu produkcji energii elektrycznej będą wspierały działania inwestorów, co pozwala patrzeć z wielkim optymizmem na tak duże inwestycje w OZE. Coraz więcej inwestorów, którzy ugruntowali swoją pozycję na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, rozważa nowe inwestycje na rynku dużych inwestycji.

Wzrasta popularność farm fotowoltaicznych w Polsce

Instalacje słoneczne o dużych rozmiarach rosną na terenie Polski jak na drożdżach. Eksperci przewidują, że w Polsce ich popularność wzrośnie po 2020 r. Boom inwestycyjny w farmy fotowoltaiczne spodziewany jest na przełomie 2021 i 2022 r., gdyż w tych latach będa oddawne do użytku instalacje, które wygrały w aukcjach OZE w ostatnich trzech latach. Obecnie rynek jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, które wspierane przez rządowe programy dofinansowania Mój Prąd, który miejmy nadzieję doczeka się kontynuacji, czy Czyste Powietrze.

Budowa aktywów OZE, w tym farm fotowoltaicznych, jest wspierana przez system wsparcia stanowiący aukcje OZE. Informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że w 2020 r. najlepsza cena uzyskana w aukcjach przez instalację fotowoltaiczną wyniosła 268,88 zł, najniższa zaś 222,87 zł, czyli mniej niż najtańsza oferta złożona w tym koszyku w 2019 r. Prawnicy CClaw Creative Consultans wskazali, że energia wytwarzana przez instalacje, które powstaną w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie dotychczas najtańszą energią elektryczną pochodzącą z promieniowania słonecznego.

Pierwsze duże projekty w Polsce

Na początku stycznia informowaliśmy, że na Pomorzu w Zwartowie powstanie największy kompleks fotowoltaiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowa rozpocznie się jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. Elektrownia słoneczna o łącznej mocy 203 MW zajmie około 300 ha obszaru, co odpowiada powierzchni 422 boisk piłkarskich. W przeciągu 30 lat funkcjonowania elektrownia przysłuży się do redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 5 mln ton. Łączna wartość inwestycji to 200 mln euro.

Z kolei ZE PAK  zapowiedział budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

W powiecie głogowskim, na nieruchomości o powierzchni 139 hektarów powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW. Inwestorem jest Bras Energy, notowany na NewConnect, który sygnował umowę 9 marca br. z firmą Grodno, funkcjonującą na polskim rynku fotowoltaicznym od 2012 r. Będzie to największy projekt realizowany dotychczas przez tę sieć hurtowni elektrotechnicznych w naszym kraju.

Źródło: Newseria Biznes

Redakcja GLOBEnergia