Na Mazurach powstaje jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Energa OZE, spółka z Grupy PKN ORLEN, przystąpiła do ostatniego etapu budowy jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce - PV Wielbark, której moc ma wynieść docelowo 62 MW. Po jej zakończeniu spółka będzie dysponowała instalacjami PV o łącznej mocy 92,5 MW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak poinformowała Energa OZE, w ramach procesu akwizycyjnego kupiła dwa projekty PV o 12 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowane na terenie o powierzchni ok. 27 ha. Ponadto, spółka z wyprzedzeniem nabyła też grunty pod kolejne instalacje o mocy 48 MW, które planuje zainstalować do połowy 2023 roku. Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW, posadowiona na gruntach o powierzchni ok. 119 ha.

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Energa OZE wynika, że z zaplanowanej budowy instalacji o łącznej mocy 48 MW, w pełni zrealizowane jest już 13 MW. Pod kolejne 23 MW przygotowane zostały kompletne konstrukcje nośne, na których zamontowane zostaną moduły fotowoltaiczne. Ku końcowi zbliżają się też działania związane z palowaniem konstrukcji wsporzych pod pozostałe 12 MW instalacji.

Farma PV Wielbark to jedna z największych instalacji fotowoltaicznych budowanych  obecnie w Polsce. Rocznie ma produkować ok. 62 GWh energii elektrycznej i zasilać ok. 31 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu w ramach aukcji, na której zakontraktowano 54 z 62 MW mocy.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Po zakończeniu akwizycji PV Wielbark i innych realizowanych obecnie inwestycji, Energa OZE dysponować będzie 92,5 MW mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych. Według szacunków Orlenu pozwolą one na zasilenie blisko 46 tys. gospodarstw domowych. 

Silnym segmentem Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się obecnie z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

W perspektywie do 2030 roku PKN Orlen będzie dysponował instalacjami OZE o łącznej mocy ponad 2,5 GW. 

Źródło: Energa

Zobacz również