Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Prosument dla Pomorza – Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (edycja 2014-2015). 

 
Jak czytamy na oficjalnej stronie WOŚiGW w Gdańsku, konkurs jest realizowany w oparciu o program NFOŚiGW pod nazwą  „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, ale beneficjentami konkursu mogą być wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Nie ma zapisów, mówiących o możliwości wzięcia udziału w konkursie osób fizycznych. 
 
Przypomnijmy, że podobna sytuacja ma miejsce w WFOŚiGW w Rzeszowie – więcej
 
Od kilku dni znamy bank, który będzie dysponował środkami finansowanymi na realizowanie inwestycji w Ramach programu Prosument przez osoby fizyczne: więcej 
 
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku