Na Pomorzu rośnie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Aż 75 proc. mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą PBS. Jest to wzrost o 12 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polska planuje budowę pierwszej elektrowni jądrowej, która ma zapewnić znaczne wolumeny bezemisyjnej energii elektrycznej. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) przewiduje, że w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków. Jak czytamy na stronie Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki projektowej, w zależności od wybranej technologii, moc zainstalowana 6 planowanych reaktorów przekładałaby się na roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 53-80 TWh, co odpowiada 31-46 proc. obecnego rocznego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną i 26-38 proc. zapotrzebowania prognozowanego na 2043 r.

Obecnie trwają konsultacje transgraniczne, a według doniesień medialnych uwagi składają niemieckie landy, które mają zastrzeżenia do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Niemieckie społeczeństwo w znacznej części nie popiera atomu w swoim kraju, stąd m.in. Niemcy zrezygnowali z elektrowni jądrowych. W Polsce z kolei poparcie dla budowy rośnie, co potwierdzają ostatnie badania.

Rośnie poparcie dla elektrowni jądrowych

Jak czytamy w komunikacie PEJ, w ciągu roku poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, czyli wśród mieszkańców trzech gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) wzrosło o 12 punktów procentowych – obecnie wynosi ono 75 proc. w porównaniu do 63 proc., które zanotowano w badaniu przeprowadzonym w 2021 roku. W gminie Choczewo, w której znajduje się wskazana przez inwestora preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej, poparcie wyniosło 67 proc.

Poparcie dla elektrowni jądrowej, Źródło: PEJ

64 proc. mieszkańców gmin lokalizacyjnych sądzi, że inwestycja wygeneruje nowe miejsca pracy bezpośrednio przy budowie elektrowni. W gminach ościennych odsetek ten rośnie do 76 proc. Na wysokim poziomie pozostaje też świadomość energetyczna respondentów. 66 proc. z nich sądzi, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

- Jestem przekonana, że na te wyniki mają wpływ zintensyfikowane w ostatnim roku działania inwestora w regionie, dzięki którym stajemy się częścią lokalnej społeczności. Nasze akcje informacyjne i edukacyjne, dialog z mieszkańcami oraz samorządami przynoszą pozytywne efekty w postaci tak rosnącego poparcia dla projektu – mówi Joanna Szostek, odpowiedzialna za komunikację i relacje z otoczeniem w Polskich Elektrowniach Jądrowych.

Okazuje się, że 65 proc. badanych z gmin lokalizacyjnych uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni dostęp do tańszej energii elektrycznej.

Źródło: PEJ