NFOŚiGW poinformował 1 października, że w drugiej edycji programu Prosument przeznaczonych zostało 50 mln zł dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Dzięki temu w prywatnych domach powstanie ponad tysiąc odnawialnych źródeł energii (OZE).

Pierwsza edycja programu Prosument okazała się dużym sukcesem w Szczecinie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozdysponował w niej 22 mln zł.
W październiku br. zostanie także zawarta umowa z wojewódzkim funduszem w Olsztynie, który otrzyma 10 mln zł.

Program Prosument pozwala sfinansować montaż systemów fotowoltaicznych, a także kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych oraz źródeł ciepła opalanych biomasą. Do biur funduszu w Szczecinie i Koszalinie wpłynęło pół tysiąca wniosków o dofinansowanie montażu takich instalacji.

Średnia kwota dofinansowania, składającego się z pożyczki i dotacji, o którą ubiegali się beneficjenci programu Prosument wynosi 40 tys. zł. Mieszkańcy regionu, zainteresowani energią ze źródeł odnawialnych, ubiegali się najczęściej o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,5 do 6 kW.

Dzięki dotacjom i niskooprocentowanym pożyczkom prosumenci mogą pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. A do końca 2016 r. Narodowy Fundusz zapewnia im wyższe dotacje. Na inwestycje do produkcji energii elektrycznej – w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kW – można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Począwszy od 2017 roku pomoc ta spadnie do 30 proc.

Do tej pory z programu Prosument Narodowy Fundusz wypłacił ponad 200 mln zł. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Program jest realizowany trzema ścieżkami, poprzez banki, jednostki samorządu terytorialnego i WFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW