Na rozpatrzenie wniosku w programie Mój Prąd poczekasz 210 dni, a nawet dłużej

6 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył trzeci nabór w popularnym programie Mój Prąd. Budżet w wysokości 534 mln zł został wyczerpany w ciągu ok. 3 miesięcy. Tylko w ramach tej edycji Narodowy Fundusz musi rozpatrzyć ponad 178 tys. wniosków. Jak długo trwa ich rozpatrywanie?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Trzeci nabór w programie Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca 2021 roku. Była to edycja długo oczekiwana przez Polaków, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się na inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Drugi nabór zakończył się w grudniu 2020 roku. Od początku 2021 roku wiele osób wstrzymało się z inwestycją ze względu na chęć skorzystania z dotacji do fotowoltaiki. Pierwsze informacje pojawiły się w marcu, kiedy potwierdzono uruchomienie kolejnej edycji - ostatecznie nabór ruszył w lipcu. Przypomnijmy, że w tle programu trwała gorąca debata na temat planu likwidacji systemu opustów od 2022 roku, którą zaproponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tak jak branża przewidywała, wiele inwestorów przyspieszyło decyzje inwestycyjne po to, aby skorzystać z kolejnego naboru, oraz aby „załapać” się na rozliczenie w postaci systemu opustowego. Dziś wiemy, że system opustów będzie obowiązywał do marca 2022 roku. Zobacz nasz przewodnik dla prosumentów po nowym systemie prosumenckim.

O dotację w programie Mój Prąd mogła ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej. Instalacje o mocy 2-10 kW musiały być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmowała wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku pod warunkiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie była rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można było uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Terminy – jak długo trwa rozpatrywanie wniosków w programie Mój Prąd 3.0?

GLOBEnergia.pl z uwagą śledziła przebieg programu Mój Prąd od początku jego funkcjonowania. Tak było także w przypadku Mój Prąd 3.0, którego budżet został wyczerpany w 3 miesiące. Fundusz od kilku miesięcy rozpatruje wnioski złożone w programie Mój Prąd. Status wniosku można sprawdzić na stronie internetowej programu lub można skontaktować się mailowo z NFOŚiGW. 

Narodowy Fundusz poinformował ostatnio na stronie programu, że na podstawie regulaminu programu oraz z uwagi na wpływ w dniach 01-15.07.2021 roku aż 53 504 wniosków, obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi aż 210 dni liczonych od dnia prawidłowego złożenia wniosku w aplikacji GWD. W trzecim naborze wpłynęło 178 006 wniosków o dofinansowanie.

- W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia, maksymalny termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 270 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w wymaganym terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD – czytamy na stronie programu.

Beneficjenci programu powinni wiedzieć, że po wysłaniu wniosku nie można go edytować, ani podmieniać w nim załączników. O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku NFOŚIGW poinformuje drogą elektroniczną. Na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie beneficjent otrzyma wezwanie o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie. W przesłanej informacji znajdziesz szczegółowy opis zmian, które powinieneś dokonać. Wówczas wniosek będzie odblokowany w generatorze.

Źródło: Mój Prąd 

Zobacz również