Obecnie na świecie funkcjonuje instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 2 537 GW. Z tej liczby, 176 GW stanowią instalacje dodane tylko w 2019 roku. W odnawialnych źródłach energii na świecie króluje energetyka wodna z mocą zainstalowaną na poziomie 1 310,9 GW i energetyka wiatrowa z mocą zainstalowaną na poziomie 622,7 GW.

oze

Źródło: IRENA

Droga w stronę OZE

Z roku na rok przybywa coraz więcej instalacji odnawialnych źródeł energii. W 2019 roku, instalacje OZE stanowiły około 72% nowych mocy wytwórczych zainstalowanych na całym świecie. W prawie wszystkich regionach w 2019 r. udział nowych mocy pochodzących z OZE stanowił co najmniej 70%. Wyjątek stanowiła Afryka (52%) i Bliski Wschód (26%). Moce dodane w 2019 roku zwiększyły udział energii odnawialnej w globalnym miksie do 34,7%. Dla porównania, na koniec 2018 roku udział OZE w światowym miksie energetycznym stanowił 33,3%.

Nowe moce OZE

W energetyce słonecznej w 2019 roku przybyło 98 GW, z czego 60% stanowiły nowe moce dodane w Azji. W zakresie energetyki wiatrowej przybyło blisko 60 GW, szczególnie dzięki wzrostowi w Chinach (26 GW) i Stanach Zjednoczonych (9 GW). Obecnie energetyka wiatrowa i słoneczna z odpowiednio 623 GW i 586 GW mocy zainstalowanych, pokrywają prawie połowę globalnej mocy odnawialnej. Energia wodna, bioenergia, energia geotermalna i morska w 2019 roku wykazały niewielkie wzrosty z roku na rok, odpowiednio o 12 GW, 6 GW, 700 MW i 500 MW.

Ponad połowa nowych instalacji OZE to nowe moce wytwórcze zainstalowane w Azji. W Afryce zostało dodane 2 GW nowych mocy odnawialnej w 2019 r., czyli połowę z 4 GW zainstalowanych w 2018 r.

OZE na świecie w 2019 roku

Energia wodna: wzrost był wyjątkowo niski, być może dlatego, że niektóre duże projekty nie dotrzymały spodziewanych terminów ukończenia. Większość nowych mocy przypadła na Chiny i Brazylię, które dodały po ponad 4 GW.

Energia wiatru: energetyka wiatrowa osiągnęła szczególnie dobre wyniki, a na świecie przybyło prawie 60 GW nowych mocy wytwórczych. Energetykę wiatrową zdominowały Chiny i Stany Zjednoczone, zwiększając moce wytwórcze odpowiednio o 26 GW i 9 GW.

Energia słońca: w dalszym ciągu w energetyce słonecznej dominowała Azja, która w 2019 roku dodała 56 GW nowych mocy wytwórczych. Inne znaczące wzrosty miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, na Ukrainie i w Niemczech.

Bioenergia: wzrost był stosunkowo niewielki. Nowe moce zainstalowane w Chinach stanowiły połowę wszystkich nowych mocy (+3,3 GW). Wzrosty nastąpiły także w Niemczech, Włoszech, Japonii i Turcji.

Energia geotermalna: moce zainstalowane w geotermii wzrosły o 682 MW, czyli nieco więcej niż w 2018 r. Najwięcej nowych mocy przybyło w Turcji – 232 MW, Indonezji – 185 MW i Kenii – 160 MW.

Podsumowanie – ważne dane!

  • 2 537 GW – skumulowana moc zainstalowana w OZE na koniec 2019 roku
  • 176 GW – nowe odnawialne moce wytwórcze zainstalowane w 2019 roku
  • 54% – Udział nowych mocy odnawialnych zainstalowanych w Azji w 2019 roku
  • 90% – Udział nowych mocy wiatrowych i słonecznych w 2019 roku
  • 72% – Udział odnawialnych źródeł energii we wzroście ogólnej mocy netto w 2019 roku

Źródła: IRENA, pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia