Na trzech szczecineckich szkołach wkrótce wybudowane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

 
Instalacje dachowe, które będą zasilały szkoły w Szczecinie będą miały moce:
– Gimnazjum nr 1 – moc 36,0 kW, 
– Gimnazjum nr 2 – moc 28,5 kW 
– Szkoła Podstawowa nr 6 – 19,0 kW.
 
Zostaną one wykorzystane do pokrycia zapotrzebowania na energię tych budynków. Nadwyżkę wyprodukowanej energii będzie można także odsprzedać. Dyrekcja wierzy, że dzięki instalacjom placówki zostaną uniezależnione od przerw w dostawie energii. Pomoże to obniżyć koszty ich utrzymania. Przetarg na wykonanie mikroinstalacji w formule zaprojektuj i wybuduj został już ogłoszony. Prace przy ich budowie rozpoczną się jeszcze w tym roku.
 
Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej SWISS CONTRIBUTION w ramach projektu ”Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.