Aktualności Aktualności

Na terenie byłej elektrowni Jaworzno I, Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

moduł fotowoltaiczne

Elektrownia Jaworzno I, której moc po drugim etapie modernizacji w 1959 osiągnęła 157,9 MW, została zlikwidowana w 1998 roku i obecnie nie istnieje. Na jej terenach Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW, współfinansowaną z WFOŚiGW w Katowicach.

1942 rok - Przygotowanie terenu pod rozbudowę pierwszej elektrowni Jaworzno, źródło: fotopolska.eu

Dzięki umowie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem, Tauron otrzyma pożyczkę preferencyjną na budowę farmy fotowoltaicznej, z której 3 miliony zł, ma szansę zostać umorzone, jeśli zostaną spełnione warunki umowy. Tę kwotę Tauron będzie mógł wykorzystać na sfinansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji.

Jak komentuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia, mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa Tauron konsekwentnie realizuje założenia Zielonego Zwrotu. Budowa farmy fotowoltaicznej w Jaworznie to element szerszego programu rozwoju fotowoltaiki na terenach poprzemysłowych należących do Grupy.

Realizacja

Na terenie inwestycji trwają właśnie prace projektowe, a zakończenie realizacji planowane jest jeszcze w tym roku. Przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie wygrało konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Dystrybucja Serwis.

Inne farmy fotowoltaiczne od Taurona

Tauron prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy do 2030 r. W sumie na terenach Grupy, w pięciu lokalizacjach powstaną farmy PV o łącznej mocy 75–150 MWp.

Dzięki programowi, terenom zrekultywowanym lub wymagającym rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej, czyli głównie obszarom byłych elektrowni lub składowisk odpadów paleniskowych, będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.

OZE w Tauronie

Grupa Tauron przechodzi zieloną transformację. Według planów, do 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW i tym samym 30% wytwarzanej energii przez grupę, a do 2030 roku Tauron planuje osiągnąć aż 66% energii wytwarzanej z OZE. W drodze do osiągnięcia celu, Tauron podejmuje różne przedsięwzięcia i pozyskuje finansowania.
We wrześniu 2019 roku Tauron kupił pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz zakupił prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW.

W grudniu 2019 roku, Tauron podpisał umowę kredytową na 5 lat i 750 milionów złotych, z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z OZE.

Niedawno spółka podpisała również porozumienie, zgodnie z którym kolejne projekty OZE będą mogły uzyskać finansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju. Na każdą inwestycję przypadnie co najmniej 50 milionów złotych.

Źródło: TAURON