Farma fotowoltaiczna w Opolu

Największy producent energii elektrycznej w Polsce PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej na terenach należących do Elektrowni Opole. Warto dodać, że jednostka generacyjna w Opolu zapewnia do 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja słoneczna powstanie na wydzierżawionych od PGE GiEK gruntach poprzemysłowych o powierzchni 2 ha, niedaleko rezerwowego składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice”. Składowisko powstało na początku lat 90. jako infrastruktura towarzysząca Elektrowni Opole. Regularną eksploatację obiektu zakończono w 2000 r.

Roczna produkcja energii elektrycznej w farmie fotowoltaicznej szacowana jest na na poziomie ok. 1100 MWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 500 gospodarstw domowych. Poinformowano także, że zanim będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych w Opolu, konieczne jest przygotowanie terenu pod inwestycję oraz uzgodnienie z Elektrownią Opole umowy na przyłącze.

W planie PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest budowa 3 GW mocy w fotowoltaice. Spółka córka zabezpieczyła na ten cel blisko 2500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy o mocy ok. 1400 MW. Na tych terenach uruchomione zostaną zarówno 1 MW-owe projekty, jak i znacznie większe instalacje. Spółka chce wykorzystać do tego grunty własne, tak jak w przypadku Opola, ale również grunty dzierżawione od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, a także grunty spółek skarbu państwa (SSP). W posiadaniu PGE obecnie jest 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Operatorzy konwencjonalnych elektrowni wykorzystują grunty pod inwestycje w PV

Nie jest to jedyna spółka energetyczna w Polsce, która ma w planie wykorzystanie własnych gruntów w pobliżu dużych jednostek generacyjnych do inwestycji w OZE. Wczoraj informowaliśmy, że na terenie Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie, należącej do PGNiG Termika, powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Farma fotowoltaiczna powstanie na gruntach o powierzchni około 2 ha. Moc elektryczna przewidziana jest na około 1 MW. Elektrownia rocznie wyprodukuje ok. 975 MWh.

Fotowoltaika jest także jednym z elementów implementowanych na gruntach pokopalnianych. Na terenach w Bełchatowie powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 600 MW. Ponadto planowane są inwestycje w nowe elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 100 MW. Instalacje OZE powstaną do końca 2024 r. i będą jednym z elementów transformacji energetycznej regionu.

Ponadto rozpoczęto budowę farmy fotowoltaicznej na terenie kopalni Adamów o mocy 20 MW. Instalacja powstanie koło działającej już od lipca 2020 r. farmy wiatrowej Przykona. Elektrownie są zlokalizowane w woj. wielkopolskim. Wskazuje się na duży potencjał inwestycyjny na terenie gminy Przykona. Według szacunków na 300 ha gruntów można wybudować instalacje o mocy ok. 160 MW.

Redakcja GLOBEnergia