Na wałach przeciwpowodziowych we Francji powstaną pionowe instalacje fotowoltaiczne

Francuska firma Compagnie Nationale du Rhône CNR zamierza zainstalować trzy pilotażowe instalacje fotowoltaiczne o orientacji pionowej na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Rodan. Program inwestycyjny ma na celu wykazanie technicznej i ekonomicznej opłacalności dużych farm fotowoltaicznych zainstalowanych w jednym rzędzie o długości do 10 kilometrów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

CNR jest zwycięzcą przetargu fotowoltaicznego ogłoszonego w 2018 roku przez Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) na innowacyjne technologie słoneczne. Na wale przeciwpowodziowym w Sablons powstała już pierwsza pionowa instalacja PV. Innowacyjna technologia ma przyspieszyć integrację fotowoltaiki w regionach, przy jednoczesnym uniknięciu konfliktów użytkowania terenów poprzez maksymalne wykorzystanie już zagospodarowanych obszarów jak np. wały powodziowe.

W ramach programu innowacji "Photovoltaic Large Linear", CNR zamierza zainstalować 3 instalacje na wałach przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Rodan, na długości ponad 400 km. Główne wyzwania to ograniczenie strat energii związanych z nietypową konstrukcją farmy i długością systemu oraz zintegrowanie go z terenem i jego przeznaczeniem.

Pierwsza pilotażowa instalacja jest rozwijana od 2017 roku w partnerstwie z gminą Sablons - zostanie oficjalnie uruchomiona w grudniu 2021 roku. Projekt ten, o mocy zainstalowanej 104 kWp i długości 350 m, zainstalowany wzdłuż kanału zasilającego CNR w Péage-de-Roussillon, pozwoli na zbadanie wykonalności i wydajności niektórych elementów technologicznych niezbędnych do wdrożenia na większą skalę. W ramach projektu testowane są panele bifacjalne umieszczone pionowo obok siebie, tworzące powierzchnię liniową. Panele zostały zainstalowane na wysokości do 3 metrów w dwóch rzędach. Jak twierdzą producenci, są one bardziej odporne na warunki otoczenia niż moduły  montowane na gruncie. Umożliwiają również produkcję energii elektrycznej w szerszym przedziale czasowym, lepiej dostosowanym do potrzeb danego obszaru i jego mieszkańców.

Pionowa farma PV zainstalowana na wale przeciwpowodziowym we Francji fot. Compagnie Nationale du Rhône

Testowany jest także aspekt społeczny funkcjonowania takiej instalacji. Instalacja jest bezpośrednio dostępna dla okolicznych mieszkańców. Fama nie będzie ogrodzona, a panele będzie można oglądać z bliska.

Kolejna instalacja o długości 1,5 km zostanie zamontowana na odcinku ViaRhôna biegnącym wzdłuż Rodanu. Panele będą zorientowane na wschód/zachód. Realizacja projektu rozpocznie się w 2023 roku. Trzecia pilotażowa farma o długości od 10 do 20 km, powinna ujrzeć światło dzienne w 2025 roku. Będzie to pierwszy pełnowymiarowy demonstrator dużego liniowego parku fotowoltaicznego.

Instalacje są przedmiotem partnerstwa badawczo-rozwojowego z CEA-INES i SuperGrid Institute w celu optymalizacji technologicznych elementów konstrukcyjnych, od paneli słonecznych po transport energii, poprzez innowacyjne architektury elektryczne.

Źródło: Compagnie Nationale du Rhône

Zobacz również