Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu "Poprawa jakości powietrza.

 
Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".
 
Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego Programu. Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne.
 
Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta.
 
Wnioski należy składać w biurze Funduszu do dnia 30.11.2015 r. do godz. 15:30.  
 
Załączniki: 
 
Źródło: WFOŚiGW w Krakowie
 
Więcej informacji na temat nowej transzy środków z programu KAWKA w najbliższym numerze GLOBEnergia 3/2015 (Premiera: wrzesień 2015).