W programie Sokół przewidziano dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na warunkach preferencyjnych (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii).

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

  • Zrównoważona energetyka:

KIS nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

  • Materiałów i technologii,
  • Systemów energetycznych budynków,
  • Rozwoju maszyn i urządzeń,
  • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów.
  • Surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 11 i 12)

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R może wynieść:

  • dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;

średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;

dużych przedsiębiorstw  – do 60% kosztów kwalifikowanych;

  • dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych,

przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

W ramach fazy W dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem projektów realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są na stronach naboru do programu:

1) faza B+R,

2) faza W.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Wnioski należy składać w terminie od 01.08. do 30.11.2016 r., do godz. 15.30.

Do 3 sierpnia 2016 r. można jeszcze zgłaszać się na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z przygotowania wniosków do programu Sokół, które odbędzie się 9 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00 – 15:30 w siedzibie NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 3A, sala 102 w Warszawie.

Źródło: NFOŚiGW