Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz oddziały wojewódzkie poinformowały o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jaki jest powód?

Jak podaje czytamy w powielanych przez Wojewódzkie Fundusze informacji, zaistniała sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych.
Wojewódzkie Fundusze wznowią nabór wniosków o dofinansowanie zaraz po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian prawnych.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

O co chodzi z nową ustawą?

W zeszłym roku minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiadał, że instytucje nie będą się szczególnie spieszyć z wypłatą dofinansowań, o które można starać się od 19 września 2018 r. Powodem ma być błąd w pierwotnej wersji programu, przez który beneficjenci programu musieli za nią płacić podatek.

Gdy tylko uzmysłowiono sobie problem, rządzący obiecali, że jak najszybciej tę pomyłkę naprawią i w ramach rekompensaty pojawi się stosowna ulga podatkowa.
Z tego powodu potrzebna była nowelizacja prawa podatkowego. W tym przypadku obyło się bez zwłoki i nowe regulacje właśnie weszły w życie. Oficjalnie nowe prawo obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Jak wyliczył szef resortu środowiska ulga podatkowa ma rocznie kosztować budżet państwa ok. 1,7 mld zł. Przez cały czas trwania programu uskłada się łącznie aż 17 mld zł.

Ile potrwa przerwa w naborze?

Niestety nie podano informacji, ile docelowo potrwa przerwa w przyjmowaniu wniosków potencjalnych beneficjentów rządowego programu. Wiadomo jednak, że jeżeli jeszcze przez parę dni naboru nie będzie, to regulacje prawne nie będą już zmuszały do płacenia podatku za dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Trudno dzisiaj wskazać jeden termin. Dostosowanie systemów informatycznych do nowych uregulowań prawnych nie powinno potrwać dłużej niż kilka dni – poinformował Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska.

źródło: NFOŚIGW, spidersweb.pl

Redakcja GLOBEnergia