Od 4 stycznia br. można było się ubiegać o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Wnioski spływały do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aplikacje o pomoc finansową w formie dotacji i w formie pożyczki w Fazie I należało składać w okresie od 04.01.2021 r. do 15.12.2021 r. lub do wyczerpania środków alokacji. Budżet na realizację celu programu wynosi do 1,3 mld zł, w tym 1,1 mld dla bezzwrotnych form dofinansowania oraz 200 mln zł dla zwrotnych form dofinansowania.

– Złożone wnioski o dofinansowanie w programie NFOŚiGW Zielony transport publiczny wyczerpały pulę dostępnej alokacji na dotacje, czyli 1,1 mld zł. Zgodnie z regulaminem, nabór zostaje zamknięty a wnioski poddane zostaną ocenie – informuje NFOŚIGW.

Poziom dofinansowania przewidziano na poziomie 80 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, a w przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać aż 90 proc. Beneficjentami nowego programu NFOŚiGW mogli być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. samorządy.

Zielony transport w miastach

Mimo, że na co dzień korzystamy już ze sporej floty autobusów zeroemisyjnych, rząd chce przyspieszyć wymianę taboru na bardziej ekologiczny. Obecna zima pokazała, że problem emisji zanieczyszczeń oraz smogu jest jeszcze dokuczliwy. Program Zielony Transport Publiczny jest przede wszystkim wsparciem dla organizatorów publicznego transportu oraz samorządów, którzy wskazują na wyzwania związane ze sfinansowaniem nabycia nowoczesnego i mniej emisyjnego taboru. Jednym z rozwiązań jest transport wodorowy, który ma być elementem realizacji polskiej strategii wodorowej. Strategia zakłada stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2000 autobusów wodorowych w 2030 r. Niezbędny jest także rozwój sieci bazowej poprzez budowę 32 stacji tankowania wodoru.

CNG a autobus zeroemisyjny

W nawiązaniu do rządowego wsparcia zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych, swoje stanowisko przedstawiła Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Ekspert Maciej Nowak zaznaczał, że planując udział w programie należy pamiętać o ustawowej definicji autobusu zeroemisyjnego oraz nałożonym przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymogu posiadania we flocie: 5  proc. autobusów zeroemisyjnych już od 1 stycznia 2021 r., a 30 proc. od 1 stycznia 2028 r,

– Choć samorządy mają możliwość przeprowadzania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem w transporcie zbiorowym pojazdów zasilanych CNG, należy pamiętać, że tego typu pojazdy nie spełniają definicji autobusu zeroemisyjnego – wskazuje ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE).

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności zachęca samorządy do rewizji swoich planów, analiz kosztów i korzyści oraz jak najlepszego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na rozwój transportu zeroemisyjnego.

 

Redakcja GLOBEnergia