Jak przekonuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, ustawa jest zapowiedzią ogromnych zmian, w centrum których znajdzie się odbiorca energii. Inicjuje zmianę modelu krajowego scentralizowanego rynku energii i całego naszego dotychczasowego myślenia o energetyce

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju rynku energii w zakresie działalności dotyczącej wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu energią. Dzięki instalacji inteligentnych liczników i bieżącemu dostępowi do danych o zużyciu energii elektrycznej zostaną uwolnione zachowania na rzecz efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, a co za tym idzie redukcja jej zużycia. Odbiorcy będą mieli możliwość optymalnego, a przede wszystkim świadomego zarządzania zużyciem energii.

Wymiana liczników

Proces wymiany liczników będzie zachodził zgodnie z założonym w ustawie harmonogramem. Jak przekonuje resort klimatu i środowiska, pozwoli to Operatorom Sieci Dystrybucyjnej na przygotowanie odpowiednich postępowań opartych o  zamówienia publiczne na zakup liczników inteligentnego odczytu, a producentom liczników da możliwość przystosowania procesów produkcyjnych i udziału w przetargach organizowanych na zasadach konkurencyjnych przez operatorów.

Według szacunków ministerstwa instalacja inteligentnych liczników uruchomi kontrakty warte ponad 7 mld zł. Jak przekonuje minister Kurtyka, jest to wielka szansa, aby polskie firmy odegrały znaczącą rolę w digitalizacji rodzimej energetyki, a jednocześnie, aby inwestycje w tym sektorze stały się gospodarczym kołem zamachowym po pandemii koronawirusa.

Magazyny energii

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana przez Prezydenta RP ma również na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej. Został w niej m.in. obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej. Ponadto, ustawa stwarza podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego.

Na mocy ustawy został wprowadzony zakaz zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, mającego na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców. Sprzedawcy paliw gazowych i energii elektrycznej zostali również zobowiązani do zapewnienia publicznego dostępu do aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii.

Ważnym elementem ustawy jest powołanie operatora informacji rynku energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Będą w nim gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w CSIRE, zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce. Funkcję operatora CSIRE mają sprawować Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dwoma, najważniejszymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy licznikowej – tzw. rozporządzeniem pomiarowym i rozporządzeniem w sprawie procesów rynku energii, tzw. rozporządzeniem CSIRE.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia