Nadchodzi rewolucja – rząd wyeliminuje kotły węglowe z ulgi termomodernizacyjnej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 20 października 2021 roku. W dokumencie znajduje się wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, który jest zgodny z programem Czyste Powietrze. Podatnicy mogą od 1 stycznia 2019 roku odliczyć od podatku dochodowego wydatki związane z termomodernizacją w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W nowelizacji pojawia się rewolucyjna zmiana. Jak czytamy w uzasadnieniu, od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwe finansowanie kotłów węglowych w ramach Czystego Powietrza. Na poziomie samorządowym kolejne sejmiki wojewódzkie wprowadzają zakazy stosowania paliw stałych oraz źródeł ciepła na paliwa stałe. Nastąpiła potrzeba zmiany wykazu materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ze względu na potrzebę zachowania spójności zasad wspierania efektywności energetycznej. Projekt proponuje wyeliminowanie z ulgi termomodernizacyjnej kotłów węglowych zgodnie z propozycją pełnomocnika premiera ds. Czystego Powietrza, Bartłomieja Orła.

- Proponuje się wyeliminowanie kotłów węglowych z ulgi termomodernizacyjnej, z jednoczesnym dopuszczeniem spełniających odpowiednie wymogi kotłów do spalania biomasy (…) pod warunkiem, że eksploatacji takich kotłów nie zakazuje uchwała przyjęta przez sejmik województwa. Jest to propozycja spójna z dokumentem strategicznym „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”, zgodnie z którym węgiel zostanie wycofany z ogrzewnictwa indywidualnego w miastach do roku 2030, a na terenach wiejskich do roku 2040 – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto wyjaśniono, że jeśli kotły na węgiel byłyby nadal finansowane ze środków publicznych, to musiałyby zostać wycofane z eksploatacji znacznie przed utratą żywotności. Ich wyeliminowanie z ulgi termomodernizacyjnej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza i popularyzacji źródeł ogrzewania napędzanych odnawialnymi źródłami energii, ale także do finansowania źródeł ogrzewania spójnie z dokumentami rządowymi, a co za tym idzie z racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetu państwa.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Ile osób korzysta z ulgi?

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 skorzystało 207 418 podatników na łączną kwotę 3, 134 mld zł. Dane przekazało Ministerstwo Finansów. Średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł. Z kolei w 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł.

Zobacz również