Nadpodaż ogniw do magazynów energii zagrożeniem dla rynku?

Według danych zebranych przez InfoLink, firmę doradczą z branży odnawialnych źródeł energii, rynek magazynowania energii elektrycznej może napotkać problemy z nadpodażą ogniw bateryjnych. Już w 2022 roku zaobserwowano dużą dysproporcję między liczbą sprzedanych ogniw, a pojemnością nowo zainstalowanych urządzeń.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nadpodaż ogniw do magazynów energii zagrożeniem dla rynku? Nadpodaż ogniwa bateryjnych

Podziel się

W 2022 roku globalna sprzedaż ogniw do magazynów energii wyniosła 144 GWh, podczas gdy zainstalowana pojemność magazynów energii wyniosła zaledwie 44 GWh. InfoLink szacuje, że w 2023 roku wielkość sprzedaży ogniw przekroczy 230 GWh, a pojemność przyłączonych do sieci magazynów energii osiągnie 95 GWh. Oznacza to, że duża różnica pomiędzy liczbą sprzedawanych ogniw a sumaryczną pojemnością nowo instalowanych magazynów energii utrzyma się. Budzi to niepokój wśród producentów, gdyż nadpodaż może znacznie obniżyć ceny ogniw. Co jest przyczyną tego problemu?

Skąd bierze się nadpodaż?

Według InfoLink przyczyną takiego stanu rzeczy jest długość czasu budowy magazynu energii. Obecnie zbudowanie magazynu energii to kwestia sześciu miesięcy lub nawet roku. Z tego też powodu liczba sprzedanych ogniw bateryjnych nie odzwierciedla od razu ilości zainstalowanych urządzeń magazynujących. Ogniwa sprzedane w 2022 roku będą mogły stać się w pełni częścią magazynu energii dopiero rok później. 

Należy jednak zaznaczyć, że długi okres budowy magazynu jest charakterystyczny przede wszystkim dla wielkoskalowych urządzeń, które znajdują swoje zastosowanie na przykład w przemyśle. Inaczej sprawa wygląda przy domowych magazynach energii, które są oczywiście dużo mniejsze.

Istnieją jednak inne czynniki, które mają swój wpływ na wyniki badania firmy InfoLink, które wykazały dużą nadpodaż ogniw bateryjnych na rynku. Można do nich zaliczyć m.in. problemy z zebraniem danych odnośnie przyłączy magazynów zlokalizowanych w przedsiębiorstwach oraz urządzeń pracujących w systemie off-grid. Dodatkowo niektóre z nowo sprzedanych ogniw zostały użyte do zastąpienia zużytych komponentów w już istniejących magazynach energii. Jak wiadomo, ogniwa bateryjne powinny być systematycznie wymieniane - średnio co 10 lat. Ponadto wyniki badań odnośnie nadpodaży mogą być zaburzone poprzez wystąpienie strat energii w ogniwach. Straty z magazynu są skutkiem głównie konieczności konwersji energii, czyli przejścia z prądu stałego na przemienny w każdym cyklu ładowania i rozładowywania magazynu.  

Odwrócenie trendu

Jak twierdzi InfoLink, jeżeli okres budowy dużych magazynów energii nie zostanie znacznie skrócony, to nadpodaż ogniw bateryjnych utrzyma się jeszcze do 2025 roku. Nadzieją na zmianę tego trendu jest normalizacja budowy domowych magazynów energii. Taki krok znacznie ułatwi proces podłączania urządzenia zarówno do sieci, jak i do domowego systemu zarządzania energią. Według InfoLink instalacja magazynu energii będzie tak prosta, jak podłączenie urządzeń takich jak pralka czy kuchenka. Dzięki takiemu ułatwieniu ogniwa bateryjne będą mogły zacząć swoją pracę szybciej i tym samym dysproporcja pomiędzy podażą a popytem nieco się zmniejszy. Jednak z drugiej strony wpływ domowych magazynów energii na zmniejszenie nadpodaży jest dość mały ze względu na ich niewielką skalę. Zdecydowanie większe znaczenie mają w tym przypadku duże magazyny energii. 

Nadpodaż nie przeszkodzi w rozwoju rynku

Jednak mimo wystąpienia niekorzystnego zjawiska nadpodaży na rynku magazynowanie energii elektrycznej , InfoLink szacuje, że do 2025 roku globalna pojemność magazynów energii powiększy się o ponad 175 GWh w stosunku do roku poprzedniego. 

Globalny wzrost rynku magazynowania energiiŹródło: InfoLink
Globalny wzrost rynku magazynowania energii
Źródło: InfoLink

Zdecydowaną większość urządzeń magazynujących energię stanowić będą przemysłowe magazyny energii regulujące pracę sieci energetycznej określane jako “front-of-the-meter” (FTM). Zdecydowanie mniejszą grupą będą magazyny energii “behind-the-meter” (BTM), które obejmują urządzenia o zdecydowanie mniejszej pojemności. Są one stosowane w przedsiębiorstwach (C&I), oraz w gospodarstwach domowych. Według prognoz udział mniejszych magazynów będzie systematycznie zwiększał się do roku 2030. Tym samym InfoLink przewiduje, że w ciągu następnych siedmiu lat globalny rynek magazynów energii powiększy się około pięciokrotnie.   

Źródło: infolink-group.com

Zobacz również