W ostatnich latach rozwój energetyki słonecznej jest bardzo dynamiczny. I mimo tego, często słyszy się zarzut, ale można też obserwując co się dzieje w branży samemu stwierdzić, że branża nie mówi jednym głosem. Że przesłanie z branży nie jest jednoznaczne. 

Do tej pory to nie było przeszkodą, ale gdy energetyka słoneczna stanie się bardziej istotną częścią koszyka energetycznego na świecie, to bardziej niż kiedykolwiek, właśnie teraz branża powinna się zjednoczyć we wspólnym celu.

Spotkania i próby stworzenia takiej rady odbywają się podczas COP21 w Paryżu.

Powstanie rady oznacza kulminację procesu rozpoczętego w zeszłym roku. Celem jest wypracowanie wspólnych zasad współpracy.
Rada zgromadzi 25 krajowych i regionalnych stowarzyszeń słonecznych z całego świata. Będzie miała na pokładzie takie osobowości jak prezesa Zarządu Trina Solar Jifan Gao, prezesa GCL Poly Zhu Gongshan i Rodan Resch.

Rada jest konsekwencją dojrzewania branży”, powiedział Bruce Douglas, dyrektor operacyjny SolarPower Europie. „To dojrzewanie w zakresie technologii, modeli biznesowych i praktyk. Jest to także konsekwencją globalizacji słonecznej – obserwujemy przesunięcie się rynku z Europy i USA na rynki azjatyckie. „

Inspirację czerpano z Global Wind Energy Council. „Najważniejsze stowarzyszenie energetyki wiatrowej koordynuje przepływ informacji na poziomie globalnym,” powiedział Douglas. „Odkryliśmy, że krajowe stowarzyszenia robią podobną pracę w podobnym czasie. (…) Była to wymiana informacji „

„I to jest dokładnie to, co chcemy zrobić w słonecznej – chcielibyśmy przejść do tych rynków, na których widzimy potencjał i prowadzić tam wytyczne i najlepsze praktyki.”

Oprócz współpracy, pozostałe dwa główne priorytety rady to edukacja i szkolenia. Jeśli chodzi o edukację to nacisk będzie nałożony na decydentów, a niekoniecznie na społeczeństwo.

To jasne, że potrzebujemy jednego, formalnego głosu na szczeblu międzynarodowym, aby wchodzić w interakcje z różnymi instytucjami – ONZ, IEA [Międzynarodowa Agencja Energii], Bank Światowy i.t.f. Będziemy koncentrować się na decydentach. Jesteśmy organizacją lobbingową, więc nie dla szerszej opinii publicznej.”

Oczywistą przeszkodą dla rady będzie zjednoczenie globalnego przemysłu, który charakteryzuje się różnorodnością i poczuciem wspólnego celu. Świadczą o tym spory handlowe, które wyszły na jaw w ciągu ostatnich kilku lat w USA i Europie.

Źródło: PV-tech.org