Firma my-PV, specjalizująca się w rozwoju technologii ogrzewania budynków z pomocą energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych, realizuje obecnie budowę budynku biurowego, który będzie jej siedzibą. Ponieważ systemy fotowoltaiczne nie zawsze wytwarzają taki sam wolumen energii elektrycznej, a budynki nie zawsze wykorzystują pełną moc grzewczą, obiekty budowlane z zainstalowaną fotowoltaiką wymagają wystarczającej zdolności do magazynowania nadwyżki energii z fotowoltaiki. Dlatego w nowym obiekcie zostanie zainstalowany system ogrzewania podłogowego, polegający na aktywacji rdzenia betonowego. Technologia ta jest stosunkowa nowa, natomiast inżynierowie z my-PV chcą ją zaimplementować w nowym biurowcu. Rozwiązanie obejmuje system zainstalowanych kabli zamieszczonych w betonowym korpusie o grubości od 25 cm do 50 cm, które są w stanie ogrzewać, jak i chłodzić konstrukcję. Specjalna konfiguracja proponowanego rozwiązania, zdaniem firmy, jest w stanie przekazać nadwyżkę energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację dachową do elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego, który z kolei przekazuje energię do fundamentu z betonu. Dyrektor zarządzający my-PV Gerhard Rimpler wyjaśnia, że ze względu na dużą gęstość, beton jest doskonałym magazynem ciepła. Masywny element pochłania ciepło i uwalnia je ponownie z biegiem czasu.

Ponieważ hydrauliczne systemy magazynowania i dystrybucji ciepła nie są już potrzebne, koszty finansowe i materiałowe technologii ogrzewania słoneczno-elektrycznego są znacznie niższe, niż w przypadku tradycyjnych systemów jak np. pomp ciepła. Produkcja ciepła za pomocą energii słonecznej jest całkowicie bezgłośna i bezobsługowa.

Powstający budynek w gminie Sierning będzie posiadał powierzchnię 2600 m kw. Na fasadach budynku, których łączna powierzchnia obejmuje 858 m kw., będzie zainstalowanych 300 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 100 kW. Energia elektryczna będzie zasiliła w energię cały budynek i będzie przeznaczona na rzecz oświetlenia, podgrzewania wody czy ogrzewania budynku. Budowa ma zostać ukończona w sierpniu 2021 r. Wartość inwestycji to 2 mln euro.

My-PV od lat rozwija i wdraża koncepcję „kable zamiast rur” w domach jednorodzinnych i wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Jednak technologia całkowicie słoneczno-elektrycznego budynku komercyjnego jest również nowością dla ekspertów w dziedzinie ogrzewania fotowoltaicznego. Dlatego firma przeprowadziła z wyprzedzeniem szczegółową symulację komputerową tej koncepcji i obliczyła parametry dla ogrzewania i chłodzenia. – Dom przyszłości będzie zasilany energią z fotowoltaiki. Teraz dotyczy to również ogrzewania w budynkach firmowych – mówi Rimpler. Eksperci szacują, że rozwiązanie może zmniejszyć roczne koszty wody i energii w budynku o około 67 proc., do ok. 2100 euro.

Źródło: my-PVSolarServer/PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia