Aktualności Aktualności

Najbardziej popularne są przydomowe mikroźródła OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika na domach jednorodzinnych

Projekty z zakresu OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, to najczęstsze proekologiczne przedsięwzięcia współfinansowane przez Bank Ochrony Środowiska na terenie Wielkopolski w 2016 r. i w I połowie 2017 r.

Klienci indywidualni coraz częściej inwestują także w rekuperację (czyli wentylację z odzyskiem ciepła).

zielone certyfikaty

Łączna wartość kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ klientom na terenie woj. wielkopolskiego w całym 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. sięgnęła blisko 50 mln zł. Dwie trzecie projektów inwestycyjnych dotyczyło obszaru tzw. małego OZE (w tym: fotowoltaika, pompy ciepła).

W zakupach przyjaznych środowisku urządzeń w istotnym zakresie pomagają preferencyjne warunki kredytowania.

– Środki na proekologiczne przedsięwzięcia pochodziły zarówno z funduszy krajowych, w tym z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak i z budżetu bankowego. Atrakcyjność kredytów BOŚ udzielanych we współpracy z WFOŚiGW wynika z dopłat Funduszu do odsetek (dla przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) i dopłat do kapitału (dla klientów indywidualnych), natomiast ofertę kredytów ze środków Banku wyróżnia szereg innych atutów - na przykład relatywnie długi okres finansowania – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Źródło: BOŚ Bank