Szkolenie dla instalatorów pomp ciepła (EUCERT), odbędzie się w Parku Naukowo-Technologicznym w Euro-Centrum w Katowicach.

Najbliższy termin szkolenia:

Część 1: 10-11 października 2019 r.
Część 2: 24-26 października 2019 r.

Miejsce:

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Adres: Ligocka 103, 40-568 Katowice

Tematyka szkoleń EUCERT obejmuje:

– Marketing
– Analiza kosztów – pompy ciepła
– Ekologia i środowisko
– Geologia, klimat i uregulowania prawne
– Budynki energooszczędne
– Zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła
– Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych
– Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
– Tryb pracy i kontrola
– Przeprowadzanie ocen miejsca i instalacji
– Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu
– Podstawy elektryczne
– Edukacja klienta, gwarancja
– Serwis pompy ciepła
– Częste błędy i praktyczne doświadczenia

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie a co za tym idzie otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania.

Szkolenie po egzaminie zakończone jest certyfikatem dla instalatora, a
instalator który go otrzyma zostanie wpisany do bazy PORT PC.

Informacje o szkoleniu na www.portpc.pl/szkolenia

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła