Jak to w życiu bywa, nawet idealny w zamyśle system może sprawić kłopoty. Dlaczego? Otóż odpowiedzi jest kilka. Błędy, które powodują problemy w działaniu instalacji mogą zostać popełnione na każdym etapie, zarówno podczas projektowania, montażu czy eksploatacji. Po omówieniu błędów projektowych i montażowych, przejdźmy dalej! Jakie są najczęstsze błędy przy eksploatacji pomp ciepła? Dla redakcji komentuje Dawid Pantera, Menadżer Marketingu Produktu Viessmann Sp. z o.o.

Błędy eksploatacyjne

Błędy eksploatacyjne, to ostatni etap, na którym mogą pojawić się problemy z pompą ciepła. Co ciekawe, o większości błędów może nas poinformować samo urządzenie, ze względu na komunikaty, które wyświetla.

Ignorowanie komunikatów

Pierwszym i głównym błędem jest ignorowanie komunikatów. Jeżeli pompa pokazuje informację o awarii, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem i zbadać jej przyczynę, a nie czekać, aż problem „sam” się naprawi. Oczywiście, można odłączyć na chwilę pompę ciepła od źródła prądu, dokonać w ten sposób resetu i oczekiwać, że problem zostanie wyeliminowany. Może się jednak okazać, że przez takie postępowanie producent odmówi przyznania gwarancji ze względu na nieprawidłowe użytkowanie.

Regularne kontrole

Tak samo konieczne, jak zgłaszanie ewentualnych awarii, są regularne kontrole. Ciecze robocze należy poddawać okresowym kontrolom, podczas których sprawdzane jest między innymi stężenie jonów wodorowych (pH), rezerwa alkaliczna czy gęstość roztworu. Tu błędem eksploatacyjnym jest po prostu zapominalstwo!

Zagospodarowanie terenu

W kwestii wymienników gruntowych, błędem eksploatacyjnym jest złe wykorzystanie terenu, na którym znajdują się wymienniki gruntowe. Taki teren nie powinien być pokryty utwardzoną nawierzchnią, zalesiony lub przeznaczony pod uprawy. Co więcej, powinien być wystawiony na swobodne oddziaływanie promieni słonecznych, by mógł szybciej się regenerować.


KOMENTARZ EKSPERTA

Instalacje grzewcze oparte o wszystkie znane źródła ciepła muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i wytycznymi producenta, w przeciwnym wypadku okaże się, że zakładany efekt ekonomiczny nie zostanie osiągnięty, czy też będziemy borykali się z ciągłymi usterkami. Jest to szczególnie ważne przy urządzeniach takich jak pompy ciepła, ze swoim specyficznym reżimem pracy, w którym gdzie błędy wykonawcze i eksploatacyjne mogą prowadzić do całkowitego wyłączenia pompy ciepła z eksploatacji.


Podsumowanie

Pompa ciepła to coraz częściej wybierany system grzewczy, szczególnie w przypadku nowo budowanych domów jednorodzinnych. Nawet idealny w zamyśle system może sprawić kłopoty.
Błędy eksploatacyjne często wynikają z zapominalstwa lub niedbalstwa użytkowników, którzy nie realizują komunikatów, o których informuje ich pompa ciepła lub zapominają o konieczności okresowych kontroli.

Błędy popełnione na każdym etapie mogą wpłynąć na pogorszenie efektywności pracy urządzenia, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić nawet do jego uszkodzenia. Warto o nich pamiętać, by móc ich uniknąć.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia