Jak to w życiu bywa, nawet idealny w zamyśle system może sprawić kłopoty. Dlaczego? Otóż odpowiedzi jest kilka. Błędy, które powodują problemy w działaniu instalacji mogą zostać popełnione na każdym etapie, zarówno podczas projektowania, montażu czy eksploatacji. Po omówieniu błędów projektowych, przejdźmy dalej! Jakie są najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła? Dla redakcji komentuje Dawid Pantera, Menadżer Marketingu Produktu Viessmann Sp. z o.o.

Błędy montażowe

Montaż pomp ciepła nie jest trudny i może się wydawać, że wykona go nawet hydraulik. Należy jednak pamiętać, że złe wykonanie może skutkować obniżeniem efektywności urządzeń.

Choć wspomnienie takiego błędu może wydawać się błahe, to bardzo częstym problemem jest wybranie niesprawdzonej firmy instalacyjnej. Inwestorzy często nie bez przyczyny kierują się ceną. Choć nie zawsze tak musi być, to niska cena zwykle idzie w parze z niską jakością usługi. Później inwestor musi się martwić i zastanawiać, do kogo zgłosić się z problemem, jeżeli firma – przykładowo – już nie istnieje.

Warto przed wybraniem firmy instalacyjnej zapoznać się z opiniami na jej temat, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Jako problem wymieniany przez użytkowników pojawiają się kruche luty bezołowiowe. W elektronice najczęściej jako stop lutowniczy używany jest stop cynowo-ołowiowy. Jednakże od 1 lipca 2006 w Unii Europejskiej wprowadzono ograniczenie używania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym, w tym ołowiu w stopach lutowniczych. Stosowane zamiennie luty bezołowiowe są bardziej kruche i mniej odporne na uszkodzenia, co może wpłynąć na problemy w działaniu systemu z pompą ciepła.


KOMENTARZ EKSPERTA

Wybór firmy wykonawczej powinien być poprzedzony zdrową oceną, tj. referencje i opinie, która w dobie digitalizacji życia jest znacznie ułatwiona. Co do dostawcy urządzenia, to przede wszystkim ocena wiarygodności, rzetelności i dostępności serwisu. Każde urządzenie może ulec awarii, kwestią jest czas, w jakim uda się przywrócić je do pracy.


Znaczącym błędem montażowym, w przypadku pomp ciepła typu split, jest pozostawienie powietrza w układzie chłodniczym. Taki błąd może wynikać przykładowo z braku zastosowania przez instalatorów zaworów serwisowych do czynników chłodniczych.

Powietrze, jako gaz niekondensujący, będzie zalegało za sprężarką, nie przynosząc efektu przemiany fazowej. Sprężarka będzie musiała sprężać gaz zawarty w układzie do wyższego ciśnienia bez widocznego efektu skraplania gazu chłodniczego, co może doprowadzić w najgorszym przypadku do jej uszkodzenia, a w najlepszym – do wyższych kosztów eksploatacyjnych.

Złe wykonanie wymienników poziomych lub pionowych

Tak samo jak w przypadku projektowania, błędy dotyczące wymienników poziomych i pionowych mogą znacząco wpłynąć na instalację, a także na grunt, w którym są umieszczone sondy i doprowadzić na przykład do jego przemarznięcia. W tym wypadku zarówno głębokość jak i rozstawienie mają znaczenie.

Montując wymiennik poziomy, należy pamiętać, by przekroczyć strefę przemarzania gruntu, która jest inna dla każdej strefy klimatycznej w Polsce. Trzeba także uważać na głębokość w przypadku sond pionowych. W obu przypadkach istotne jest, by kolektory gruntowe nie były zbyt gęsto ułożone. Nieprawidłowe wykonanie instalacji na tym etapie montażu, może doprowadzić do zbytniego wychłodzenia gruntu, a więc nieprawidłowego funkcjonowania pompy ciepła, włączenie z zaprzestaniem jej pracy.

Innymi wymienianymi błędami montażowymi, których należy unikać, są: zapowietrzona lub nieszczelna instalacja, wykorzystanie czynnika roboczego o nieodpowiednich właściwościach, niedostateczne odprowadzanie skroplin powietrznej pompy ciepła, czy tak zwana fuszerka, czyli po prostu błąd sztuki.

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia