W wykonaniu instalacji uczestniczy architekt, instalator, projektant oraz inwestor, czyli użytkownik. W tych grupach roboczych każdy jest ważny.

Zaczynając od producenta, który dostarcza urządzenie jak i rzetelne informacje oraz dane techniczne o swoim produkcie, poprzez architekta, który musi wyznaczyć trend danej inwestycji, danej instalacji, aż do wykonawcy, na którym spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania i uruchomienia urządzenia. Na samym końcu jest oczywiście użytkownik, którego zadowolenie jest celem wszystkich poprzednich ogniw. Najwięcej błędów pojawia się na etapie projektowania i wykonania instalacji.
Zadaniem projektanta, jest zaprojektowanie systemu o najwyższej sprawności jak najniższych kosztach inwestycyjnych. Aby instalacja działała prawidłowo, zarówno projektant, jak i instalator muszą znać urządzenia, ich parametry, specyfikę działania.

 
Najczęstsze błędy w projektowaniu polegają na błędnym zaplanowaniu górnego i dolnego źródła ciepła. Czynnik chłodniczy, krążąc w pompie ciepła zamienia się z cieczy w parę, z pary w ciecz. Jeżeli my od niego nie odbierzemy energii to ciśnienie wzrasta zbyt mocno i mamy do czynienia z awarią wysokich ciśnień, a jeżeli nie dostarczymy wystarczającej ilości energii z odnawialnego źródła energii, to mamy do czynienia z awarią tzw. niskiego ciśnienia. Jeżeli więc źle zaprojektujemy system dolnego źródła ciepła oraz system górnego źródła ciepła to urządzenie nie będzie pracowało. Należy pamiętać również o tym, że pompa ciepła dostarcza energię grzewczą w 100%, z czego 20% dostarcza ona sama, a w 80% energia pochodzi ze źródła odnawialnego. Jeżeli my tej energii z odnawialnego źródła dostarczymy za mało lub w zły sposób to urządzenie będzie pracowało słabiej lub w ogóle.
 
Pompa ciepła charakteryzuje się tym, że jest zmienna i jej sprawność zależy od wielu czynników, w tym od temperatury górnego i dolnego źródła ciepła. Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na to, by temperatury dolnego źródła były jak najwyższe, choć często nie mamy na to wpływu, a górnego źródła jak najniższe, co możemy dobierać i regulować. Sam poziom temperatury nie wystarczy. Ciepło trzeba odpowiednio dystrybuować do odbiorników takich jak grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe, klimakonwektory. Odpowiednio czyli tak, by straty temperaturowe były na jak najniższym poziomie.

Najczęstszą awarią w instalacji z pompą ciepła jest zanik przepływu, czyli brak odbioru energii cieplnej z pompy ciepła (wysokich ciśnień) oraz brak przepływu od źródła dolnego, (niskich ciśnień). Awarie przepływu na dolnym źródle wynikają najczęściej ze źle dobranej pompy obiegowej (zbyt mała wydajność), albo z braku czyszczenia filtrów, serwisu i konserwacji. Podobnie w przypadku awarii na źródle górnym: źle wykonany układ hydrauliczny zakłóca przepływ poprzez zamykanie zaworów, na przykład wtedy kiedy nam jest za ciepło. W pompie ciepła, należy ten przepływ zapewnić zawsze, niezależnie od tego czy w budynku jest wysoka, czy niska temperatura.

Koniszewski

Adam Koniszewski
Glen Dimplex Polska