Czyste powietrze to rządowy program dofinansowań, do którego wnioski przyjmowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ma na celu zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie, emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery. Dzięki programowi do walki o lepszą jakość powietrza mogą stanąć właściciele domów jednorodzinnych, do których skierowany jest nabór wniosków.

W Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają intensywne prace nad weryfikacją wniosków o dofinansowanie. Wielu Wnioskodawców otrzymało już informację z wezwaniem do złożenia korekty wniosku. Warto pamiętać, że uzupełnienia i korekty nakładane muszą być we wniosku, który został złożony w Funduszu z odznaczeniem na formularzu wniosku „korekta wniosku”. Na dokonanie pierwszej korekty jest 15 dni roboczych.

Najczęstsze błędy, które wymagają korekty wniosku to:

 •  błędna suma kontrolna wniosku. Po wysłaniu elektronicznej wersji wniosku na Portalu Beneficjenta, wielu wnioskodawców poprawia wniosek przed wydrukowaniem wersji papierowej, którą podpisuje i składa w siedzibie Funduszu. Należy pamiętać, aby nie dokonywać żadnych zmian w formularzu wniosku po wysłaniu wersji elektronicznej,
 •  brak wysłania wersji elektronicznej wniosku,
 •  błędna data zakończenia zadania dla przedsięwzięć dla budynków nowo budowanych. Należy pamiętać, iż zakończenie przedsięwzięcia w takim przypadku nie może być później niż 31.12.2019 r., • błędnie podany nr księgi wieczystej,
 •  brak oznaczenia w księdze wieczystej Wnioskodawcy jako właściciela/współwłaściciela,
 •  brak możliwości identyfikacji przedmiotowego budynku w podanej księdze wieczystej,
 •  brak wypełnionych pól określających, czy istniejące źródło ciepła spełnia/nie spełnia wymogów Programu,
 •  brak wypełnienia pól wniosku, jaki zakres rzeczowy planowany jest do realizacji,
 •  błędnie wyliczone dochody osób w gospodarstwie domowym,
 •  brak załączonych dokumentów potwierdzających dochody,
 •  brak załącznika RODO 1 podpisanego przez osoby pełnoletnie wskazane w tabeli o dochodach,
 •  brak odznaczenia wszystkich koniecznych oświadczeń w części E wniosku.

Korekta wniosku – co robimy źle?

Jak nieoficjalnie wiemy korekty wniosków składane są w funduszach z licznymi błędami. Przede wszystkim składane są na innym formularzu, niż był składany wniosek. Uzupełnienia muszą być składane na „starym” formularzu wniosku, czyli na tym, który został złożony do funduszu i jest przez fundusz rozpatrywany.

Jeśli złożony wniosek od dofinansowanie będzie wymagał korekty, WFOŚiGW poinformuje Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku. Wezwanie do uzupełnienia zostanie wysłane za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Informacja o konieczności złożenia korekty pojawi się również po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta w skrzynce podawczej w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” pojawi się wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty”.

Źródło: GLOBEnergia 1/2019, opracowano przez specjalistów portalu Termomodernizacja.pl


Cały poradnik o programie Czyste Powietrze dot. warunków dofinansowania po zmianach  dostępny w GLOBEnergia 1/2019


 

Redakcja GLOBEnergia