Najlepsze miasto do życia na świecie z zakazem stosowania kotłów gazowych i olejowych!

Zdjęcie autora: PORT PC

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

W Wiedniu ogrzewanie olejowe i gazowe będzie zabronione w nowych budynkach, wymagane jest także zazielenienie fasad budynków, a rowery muszą mieć zadaszone parkingi. Zmiany wchodzą w życie z końcem marca 2019 r.

Nowe prawo, by żyło się lepiej

Według firmy konsultingowej Mercer, od ponad 20 lat porównującej jakość życia w różnych miastach na świecie najlepszym miejscem do zamieszkania 9 razy z rzędu jest obecnie Wiedeń. W badaniu bierze się pod uwagę różne czynniki, między innymi sytuację gospodarczą i polityczną, wpływ na środowisko, jakość opieki zdrowotnej, poziom edukacji, rozwój infrastruktury itp.

Wprowadzone zmiany pod koniec grudnia 2018 w kodeksie budowlanym mogą zagwarantować, że w następnym roku pozycja miasta numer 1 w przypadku Wiednia nie ulegnie zmianie. Dotyczy to między innymi wprowadzenia wymogu w nowych budynkach korzystania z sieci ciepłowniczych lub z urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii. W zakresie stosowania nowych technologii grzewczych korzystających z OZE, Wiedeń nie jest miejscem wyjątkowym.

70% nowych budynków ogrzewanych pompami ciepła!

Obecnie w Austrii ponad 70% nowych budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest pompami ciepła, a nie uwzględniając stosowania sieci ciepłowniczych stanowią one ponad 80% nowych budynków jednorodzinnych. Nowe zapisy kodeksu budowanego w Wiedniu jeszcze bardziej wzmocnią znaczenie pomp ciepła w nowych budynkach. Nowy austriacki plan w zakresie energii i klimatu 2030 zakłada, że w 2030 r. aż 70% wszystkich sprzedawanych urządzeń grzewczych stanowić będą pompy ciepła.

Co zawarto w nowo uchwalonym kodeksie budowlanym Wiednia z grudnia 2018 r.:

 • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej:
  Budowa i instalacja kotłów na stałe oraz płynne paliwa kopalne (gazowe i olejowe) nie są już dozwolone w przypadku nowych budynków i poważniejszych renowacji budynków.
 • Przepisy dotyczące planowania energetycznego w planach rozwoju:
  W nowych obszarach rozwoju jest możliwe określenie stref, w których planowane jest wykorzystanie przyjaznych dla klimatu źródeł energii (odnawialne źródła energii, odzysk ciepła odpadowego itp.).
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych:
  Wprowadzono możliwość wprowadzenia ograniczeń w planach rozwojowych dotyczących emisji dozwolonych w określonym obszarze dedykowanym dotyczy również emisji gazów cieplarnianych.
 • Miejsca ładowania pojazdów silnikowych napędzanych elektrycznie:
  W przyszłości należy uwzględnić przestrzeń wymaganą dla ewentualnie wymaganego drugiego transformatora.
 • Zazielenienie frontów budynków:
  Może to być zapewnione w przyszłości w planie rozwoju miasta lub dzielnic.
 • Parking dla rowerów:
  Określono minimalną liczbę 1 miejsca parkingowego / 30 m² przestrzeni życiowej. Wprowadzono wymóg zadaszenia miejsc dla rowerów.

Zobacz również