W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się głosowanie nad zmianami z Programie  Ograniczania Niskiej Emisji. 

 
Podczas głosowania podjęto kilka ważnych dla mieszkańców decyzji. O podsumowanie poprosiliśmy Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości powietrza, Witolda Śmiałka. 
 
Anna Będkowska: Co udało się osiągnąć podczas ostatniego głosowania w sprawie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji? 
Witold Śmiałek: Głównym celem przyjętych w ubiegłym tygodniu zmian do uchwały jest stworzenie jeszcze bardziej zachęcających warunków otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie, tj. zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i instalacji odnawialnych źródeł energii. Regulacja wprowadza m.in.:
Możliwość bezgotówkowego rozliczenia dotacji czyli przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów  potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją. Mieszkańcy zatem nie muszą dysponować swoimi środkami własnymi chyba, że dotacja będzie niższa niż koszt modernizacji.
Nowe uproszczone wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej oraz wzór umowy dotacyjnej. Rezygnujemy z wielu załączników, które mieszkańcy musieli dostarczyć razem z wnioskiem. Procedura gromadzenia wszystkich dokumentów koniecznych do złożenia wniosku znacznie wydłużała proces składania kompletnego wniosku o dotację. 
Do końca marca powstanie lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, podłączenia ciepłej wody użytkowej, instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Oczywiście wnioskodawca będzie mógł wybrać czy skorzysta z przygotowanych na liście propozycji czy znajdzie firmę sam.
 
Anna Będkowska: Które z nowych zmian uważa Pan za najistotniejsze.
Witold Śmiałek: Bezgotówkowe rozliczenia. Chciałbym również aby możliwe było wprowadzenie tzw. okresu kwalifikowalności kosztów, tj. aby pod pewnymi warunkami możliwa była wymiana pieca przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy, a następnie późniejsze rozliczenie tego działania. Niestety wciąż nie możemy uzyskać przychylności RIO w tym zakresie.
 
Anna Będkowska: Czy jest szansa na spełnienie celu wymiany 6 tysięcy kotłów w tym roku?
Witold Śmiałek: Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć. Możemy i przygotowujemy mieszkańcom Krakowa coraz bardziej zachęcające, uproszczone i przyjazne warunki otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Prowadzimy akcje edukacyjne, informacyjne, promocyjne o tym dlaczego te zmiany są tak ważne i konieczne. Decyzja kiedy mieszkańcy się zgłoszą i czy w ogóle należy jednak do nich. Działania edukacyjno-informacyjne są prowadzone cały czas. Dla przykładu, w styczniu ruszyła kampania „TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA”, w której przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa odwiedzają krakowskie gospodarstwa domowe, w których są jeszcze aktywne piece węglowe, by zachęcić  do wymiany ogrzewania na proekologiczne. Mieszkańcy są informowani o tym jak wygląda procedura ubiegania się o dotację. Ankieterzy służą także radą przy wypełnianiu wniosków. Odbiór akcji jest bardzo pozytywny, wiele osób deklaruje chęć złożenia dokumentów. Dodatkowo w Punktach Obsługi Mieszańców także można uzyskać wszelkie informacje w tym temacie. Jesteśmy gotowi do przyjęcia takiej liczby wniosków.
 
Anna Będkowska: Co dla Pana jest największym postępem w walce Krakowa o czyste powietrze?
Witold Śmiałek: Złamanie narracji w której za jakość powietrza odpowiedzialna jest wyłącznie niska emisja. Niska emisja jest bardzo poważnym (prawdopodobnie największym) czynnikiem zanieczyszczeń powietrza, ale władze Krakowa w swojej strategii działania podejmują działania mające na celu eliminacje lub ograniczenie innych źródeł emisji takich jak np. emisja komunikacyjna, wtórna i napływowa.
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia