Ukazał się najnowszy Europejski biuletyn energetyki odnawialnej – fotowoltaika 2013

W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem.
Wstępnie szacuje się że roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011.
Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%.

Kliknij TUTAJ aby pobrać biuletyn.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)