Kościół pw. Świętego Mikołaja – najstarsza świątynia w Gdańsku i najważniejszy świadek historii Gdańska ogrzewany był przy pomocy przestarzałego systemu nadmuchowego ogrzewanego piecem olejowym. System nie spełniał wymagań, był niewydolny, a koszty użytkowania wzrastały z roku na rok.

Co więcej, przestarzałe ogrzewanie kościoła negatywnie wpływało na zgromadzone w kościele zabytkowe obrazy i drewniane wyposażenie.
Ojcowie dominikanie zdecydowali się zatem na inwestycję. W kościele, który przetrwał II wojnę światową zamontowana została pompa ciepła o mocy 29 kW. Dzięki temu zmniejszyła się emisja szkodliwych substancji do atmosfery – dwutlenku węgla, pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla.

Oprócz ekologii, dla opiekunów ważne jest uproszczenie i zautomatyzowanie procesu ogrzewania. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 190 000 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 120 000 zł.

W kościele będzie też cieplej, ale to wierni odczują dopiero zimą.

O. Michał Osek – syndyk klasztoru wyjaśnia, że ogrzewanie podłogowe zamontowane zostało w podeście pod ławkami. Wcześniej ciepłe powietrze gromadziło się w górnej części tej monumentalnej świątyni. Aby utrzymać stabilną temperaturę, ogrzewanie kościoła zostanie rozpoczęte już wczesną jesienią. Ważna jest nie tylko stała temperatura, ale też stała wilgotność. W kościele nie będzie tak ciepło jak w mieszkaniu, nie może taka być ze względu na zabytki, które gromadzi świątynia. Górna granica temperatury wyznaczona została przez konserwatora, ale jak zapewnia o. Osek, przebywanie w kościele będzie na pewno bardziej komfortowe.

Źródło: NFOŚiGW w Gdańsku

Zyskali parafianie, zyskało i środowisko. Zyskały także zabytki.

Kościół św. Mikołaja to jedna z najpiękniejszych gdańskich budowli. We wnętrzu znajduje się oryginalne bogate wyposażenie w stylu gdańskiego baroku oraz starsze gotyckie zabytki. Dzięki zmniejszeniu wahań temperatury i wilgotności powietrza, bezcenne zabytki znajdują się w znacznie lepszym środowisku.

Bazylika św. Mikołaja jest trzynawową halą. Fasada zachodnia zakończona jest szczytem ozdobionym wnękowaniem i sterczynami. Kościół przykryty został potrójnym dachem, nad każdą nawą z osobna. Wewnątrz sklepienia wspierają się na 10 ośmiobocznych filarach. Budynek ma nawy długości 37 metrów, wysokość nawy głównej to 16 metrów. Prezbiterium na długość 25 metrów, a szerokość 9,30 m.

Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku
Fot. główne: Gdańsk.dominikanie.pl

Redakcja GLOBEnergia