(fot. Bartosz Makowski)

1) Dlaczego zdecydowano się na instalację fotowoltaiczną na lotnisku i w jaki sposób została ona sfinansowana?

Zdecydowaliśmy się na instalację z kilku powodów. Powierzchnia dachu zmodernizowanej części naszego terminalu jest dość duża i niczym nieosłonięta. Poszczególne panele dachowe nachylone są w kierunku południowo-zachodnim. Uznaliśmy zatem, że jest to idealne miejsce na lokalizację paneli fotowoltaicznych, które jednocześnie nie będą miały negatywnego wpływu na wykonywane operacje lotnicze.

Lotnisko Chopina, jako największe w naszym kraju i jedno z ważniejszych tej części Europy, w ramach swojego funkcjonowania dba o środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna daje nam możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej, co przekłada się na zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych źródeł energii. Instalacja w znaczącym stopniu wpływa więc dodatnio na bilans energetyczny naszego lotniska i generuje spore oszczędności finansowe.

Montaż systemu fotowoltaicznego był jednym z elementów planów inwestycyjnych modernizacji stref AB Terminala. Całość zadania była finansowana ze środków Przedsiębiorstwa, ze współfinansowaniem ze środków unijnych POIiŚ w wysokości ok. 30%.

 

2) Jak przebiegał proces inwestycyjny? Jaki był jej koszt?

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego generalny wykonawca obiektu był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie systemu fotowoltaicznego o określonych przez nas parametrach. Gotowe panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na uprzednio przygotowanej specjalnej konstrukcji przytwierdzonej do dachu. Cały system został następnie okablowany, a urządzenia sterujące i zbierające energię zainstalowane w maszynowniach zlokalizowanych wewnątrz terminala.

Z uwagi na specjalistyczny charakter tej instalacji, a także jej niespotykaną w naszym kraju wielkość (jest to jedna z największych dachowych elektrowni fotowoltaicznych kraju), PPL był dodatkowo wspierany przez inżynierów z Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

Koszt wykonania tej instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wyniósł ok. 16 mln zł netto.

 

3) Jaka jest moc instalacji i jej parametry? W jakim stopniu pokryje ona zapotrzebowanie lotniska na energię elektryczną? Gdzie została zainstalowana i na jaki rodzaj paneli zdecydowano się podczas jej realizacji?

Panele zostały zainstalowane na dachu naszego terminala i mają powierzchnię ponad 5 tys. m2. Średnio (sumując okres letni i zimowy) elektrownia o mocy 800 kW produkuje 3,2 MWh prądu dziennie i ok. 22 MWh tygodniowo. Jest to największa instalacja dachowa w Polsce i jedna z pierwszych na świecie instalacji tego typu uruchomionych na lotnisku.

Generacja energii elektrycznej z energii słonecznej pozwala nam pokryć w sezonie letnim ok. 20% zapotrzebowania na prąd w terminalu. Wykorzystujemy go m.in. do oświetlania hal odpraw, funkcjonowania systemu przesyłu bagażu, wentylatorów, klimatyzatorów, itp.

Dodatkowo, w zimie mamy możliwość zastosowania procesu odwrotnego – na krótki czas możemy dostarczyć do paneli prąd, które rozgrzewają się, roztapiając śnieg zalegający na dachu.

 

4) Od kiedy instalacja pracuje i jak się sprawuje?

Instalacja pracuje od ponad roku i musimy przyznać, że jesteśmy bardzo z niej zadowoleni. 20 proc. energii przy zapotrzebowaniu na prąd w terminalu oznacza wymierne efekty tak w zakresie środowiskowym, jak i finansowym.

 

5) Jakie korzyści cała ta inwestycja przynosi lotnisku? 

Poza oczywistymi korzyściami finansowymi, inwestycja wpisuje się w naszą strategię budowania wizerunku lotniska jako instytucji, która dba o środowisko naturalne i stara się wpływać na nie w jak najmniejszym stopniu.

 

Źródło: Marta Witkowska, Lotnisko Chopina w Warszawie

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia