Co się dzieje na granicy z Niemcami?

W Witnicy, niedaleko granicy z Niemcami, ruszyła budowa niesubsydiowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 64,4 MWp. Inwestorem jest niemiecka firma BayWa r.e. zajmująca się energią odnawialną.

Miejsce realizacji, źródło: BayWa r.e. renewable energy GmbH

Inwestycja ma zostać ukończona w tym roku i nie korzysta z żadnych państwowych form wsparcia energii odnawialnej. Zamiast tego ma sprzedawać energię klientowi przemysłowemu na podstawie jeszcze nie sfinalizowanej umowy zakupu energii (PPA).

Pomysł na ten projekt ma już kilka lat – co ciekawe początkowo projektowany był na turbiny wiatrowe. Finalnie zdecydowano się na farmę fotowoltaiczną.

Czy to może się udać?

Firma BayWa r.e. ma na koncie podobne inwestycje w Hiszpanii i Niemczech. W obu krajach projekty były realizowane bez dotacji i w obu zakończyły się sukcesem. Benedikt Ortmann – dyrektor globalny ds. Projektów solarnych w BayWa r.e. mówi, że po pomyślnym zakończeniu wspomnianych inwestycji doszli do wniosku, że energia fotowoltaiczna mogłaby być w ten sposób sprzedawana również w Polsce.

Polskie przedsiębiorstwa przejmują inicjatywę

Do tej pory w Polsce wynegocjowano kilka umów PPA dotyczących energii słonecznej. Pionierem na tym polu w naszym kraju została spółka PGE Energia Odnawialna. Planowana inwestycja powstanie na gruntach należących do koncernu chemicznego Grupa Azoty Siarkopol w Świętokrzyskim Osieku w powiecie staszowskim. Moc instalacji to 5 MW, a powierzchnia to 10 ha. Inwestycja powstanie poza ogólnopolskim systemem aukcji energii ze źródeł odnawialnych. PGE podpisało również we wrześniu list intencyjny z kopalnią srebra i miedzi KGHM Polska Miedź SA w sprawie zainstalowania 500 MW mocy energii słonecznej na jej terenie.

Polskie spółki węglowe wystawiają się na Słońce

Kolejne projekty instalacji PV bez dotacji są zapowiadane przez spółki węglowe, w tym przez przedsiębiorstwo Enea, które jest wiceliderem w produkcji energii w Polsce. Enea zapowiedziała, że zbuduje elektrownię słoneczną o mocy 30 MW dla należącej do spółki kopalni węgla Bogdanka.
Kolejną spółką energetyczną planującą inwestycję w fotowoltaikę jest Tauron Polska Energia SA. Tauron planuje zainstalowanie naziemnej instalacji PV na nieużywanych terenach. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA podał w listopadzie, że wdroży wielkoskalową elektrownię fotowoltaiczną na rozległym, wyludnionym terenie kopalni węgla brunatnego Adamów w Turku.

Przyszłość PPA w Polsce

Wzmożone w ostatnich latach zainteresowanie umowami PPA ma kilka powodów. Jednym z głównych jest wzrost kosztów wytwarzania energii ze źródeł wysokoemisyjnych, co przekłada się na wyższe ceny sprzedaży energii. Wzrost cen energii w połączeniu ze spadającymi kosztami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych sprawia, że energia słoneczna staje się coraz bardziej konkurencyjna.

Umowy długoterminowe PPA umożliwiają wynegocjowanie atrakcyjniejszych stawek sprzedaży energii niż w przypadku aukcji. Dodatkowo w sytuacji gdy energia jest przesyłana dedykowaną (prywatną) linią dystrybucyjną strony umowy nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty przesyłowej.

Nadzieja na spełnienie Krajowego Planu Energetyki i Klimatu

Zgodnie z Krajowym Planem Energetyki i Klimatu Polska ma osiągnąć do 2030 roku poziom 7,8 GW mocy z energetyki słonecznej. Według opublikowanego w czerwcu raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej jest szansa na osiągnięcie tego celu już w połowie dekady! Co prawda w strukturze energetyki słonecznej w Polsce dominują mikroinstalacje, jednak każda kolejna inwestycja przybliża nas do celu.

 

Redakcja GLOBEnergia