Suncor, największa kanadyjska firma zajmująca się wydobywaniem ropy z piasków roponośnych, złożyła wnioski o 240 MW projektów fotowoltaicznych do regionalnego operatora systemu elektrycznego, AESO.

Źródło: pv-tech.org
 
Prowincja Alberta oferuje największe na świecie złoża ciężkiej ropy w piasku, które mogą być podejmowane zarówno z powierzchni lub częściej wydobywane spod ziemi. Suncor, numer 1 na liście Alberta Oil Magazine’s 2015, który wygenerował łączne przychody na terytorium Kanady na poziomie 69,9 miliardów dolarów w 2014 roku, złożył wnioski do operatora systemu Alberta Electric System Operator (AESO) na trzy 80 MW instalacje solarne. Suncor złożył także aplikacje na 440 MW projektów wiatrowych
 
Według tego co podało AESO, aplikacje Suncor są jedynymi wnioskami projektowymi na instalacje solarne dużej skali otrzymane przez operatora od 2005 roku (oprócz około 30 MW w dwóch projektach zaproponowanych przez BluEarth). 
 
Kanadyjski serwis informacyjny National Observer zacytował rzeczniczkę prasową firmy Suncor, Nicole Fisher, która stwierdziła, że projekty znajdowały się na „mocno wstępnym etapie rozwoju” w poniedziałek. 
 
„Odnawialne źródła energii są ważnym elementem globalnego bilansu energetycznego, jeśli pracujemy w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej” – dodała Fisher. 
 
Projekty będą pierwszymi farmami słonecznymi firmy Suncor.
 
Pomimo oczywistego uzależnienia firmy od paliw kopalnych, Steve Williams, dyrektor generalny Suncor, uznaje potrzebę podjęcia działań w sprawie zmian klimatu. 
 
Źródło: pv-tech.org