To przełomowe przedsięwzięcie w branży PV stanowiło niezwykłe wyzwanie w zakresie planowania i doboru komponentów oraz rozwiązań technicznych ustanawiając rekord zainstalowanej mocy w jednej lokalizacji.

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2,2 GW została zbudowana w prowincji Qinghai na wysokości ponad 3000 m n.p.m. Projekt realizowany w 5 etapach składa się z 672 sekcji AC (nN/SN) generatora PV i ponad 7 milionów modułów fotowoltaicznych. Energia wprowadzana jest do sieci przesyłowej poprzez trzy punkty zasilania 330 kV.

Na potrzeby tego projektu Huawei dostarczył falowniki sieciowe o łącznej mocy 1,6 GW. Aby zapewnić stabilne działanie sieci na odcinku linii UHV przesyłającej 100% energii odnawialnej, konieczne było zastosowanie zaawansowanych funkcji sterowania kompensujących skokowe zmiany napięcia (HVRT). Falowniki łańcuchowe Huawei spełniły wymagania techniczne normy GB/T 37408-2019, potwierdzając tym samym możliwość stabilnej pracy z obciążoną infrastrukturą sieciową, przy współczynniku zwarcia (SRC) na poziomie 1,5

Inne inteligentne rozwiązania

Oprócz falowników Smart wyznaczających trendy w branży fotowoltaicznej, w ramach inwestycji wykorzystano również inne inteligentne rozwiązania, takie jak:
• Komunikacja za pośrednictwem linii zasilających PLC/MBUS,
• Diagnostyka krzywej prądowo-napięciowej Smart IV Curve Diagnosis 4.0
• Analiza odpowiedzi elektroluminescencyjnej modułów PV (EL),
• Systemy nadążne z optymalizacją ustawienia oraz moduły typu bifacial,
• System zarządzania zdalnego pracą elektrowni PV.

Zastosowane rozwiązania minimalizują koszty obsługi i utrzymania elektrowni PV, precyzyjnie rozpoznają usterki i sugerują postępowanie naprawcze przekładając się na redukcję średniego kosztu produkcji energii (LCOE). Dzięki wspólnej inicjatywie Huawei i Huanghe Hydropower zdalna diagnostyka łańcuchów PV – Smart I-V Curve znalazła również zastosowanie w największej elektrowni PV na świecie.

Huanghe Hydropower i Huawei są liderami we wdrażaniu rozwiązań Smart w systemach fotowoltaicznych. Wspólne projekty miały znaczący wpływ na stabilny rozwój i postęp technologiczny światowej branży fotowoltaicznej.

Huawei

Czołowy dostawca rozwiązań w zakresie infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej oraz urządzeń inteligentnych