Projekt systemu PV w Kamuthi powstał w ciągu 8 miesięcy. Koszty inwestycji wyniosły w sumie 679 mln $. System składa się z 2,5 mln paneli słonecznych i pokrywa obszar o powierzchni około 10 km2.

Projekt został nagrodzony przez niezależnego producenta energii elektrycznej – Adani Group. System PV utworzony z pięciu elektrowni w tej samej lokalizacji stanowi największy tego typu projekt w skali globalnej.

360 MW z systemu już zostało podłączone do sieci, zaś po zainstalowaniu pełnej mocy wytwórczej obiekt będzie stanowić blisko 10% aktualnego krajowego potencjału PV równego około 7 GW.

Projekt współtworzy wizję Indii zakładającą osiągnięcie 100 GW zainstalowanej mocy PV do 2022 roku i jednoczesnej dywersyfikacji miksu energetycznego oraz zminimalizowania wpływu na środowisko.

Stan Tamilnadu realizuje politykę związaną z rozwojem energetyki słonecznej, której celem jest zainstalowanie dodatkowych 3000 MW mocy w PV.

Projekt ten stanowi przykład możliwości integracji systemu automatyzacji oraz wzmacnia nasze zaangażowanie w sektor OZE – kluczowy element strategii firmy – twierdzi prezes działu Sieci Elektroenergetycznych ABB – Claudio Facchin.

Zakres projektu ABB obejmuje przygotowanie planu, dostawę, instalację oraz oddanie do eksploatacji systemów automatyzacji i elektryfikacji.

Projekt obejmuje dwie 230 kW-owe oraz trzy 110 kV-owe zewnętrzne stacje rozrządowe połączone z lokalną siecią transmisyjną i przewiduje się, że zapewni dostawy odnawialnej energii dla około 150 tys. gospodarstw domowych.

Za sprawą nowo powstałej elektrowni Indie stają się jednym z nielicznych krajów, które generują więcej niż 10 GW mocy z systemów PV. Oczekuje się, że Indie staną się trzecim największym producentem energii z PV w nadchodzącym roku.

Opracowano na podstawie: The Economic Times, Popular Mechanics

Zdjęcie główne: HiddenCopy