MARS nie ukrywa swojego podejścia do zrównoważonego rozwoju. W swoich działaniach skupia się na wypełnianiu Narodowych Celów Zrównoważonego Rozwoju i zawiera ambitne cele, o których informuje. Koncentruje się na trzech kluczowych obszarach – zdrowiu planety, zdrowiu ludzi i dobrych samopoczuciu.

Firma redukuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną, robiąc jednocześnie znaczące postępy w celu zmniejszenia ilości żywności i innych odpadów zużywanych we wszystkich 126 zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Dzisiaj chcieliśmy napisać o zwiększaniu efektywności energetycznej w największej fabryce czekolady na świecie – Veghel w Holandii.

Pompa ciepła pracująca na cieple odpadowym

Zainstalowana w obiekcie technologia pompy ciepła GEA pozwala na odzyskanie i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej, co zmniejsza całkowite zużycie energii w całym obiekcie o 6%. To odpowiada łącznemu rocznemu zużyciu energii dla około 625 gospodarstw domowych.

Źródło: MARS

Odpowiednie dostosowanie pomp ciepła GEA umożliwia zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych poprzez podniesienie temperatury otoczenia do pożądanego poziomu temperatury, która jest następnie wykorzystywana do podgrzewania wody.

Ciepło pobierane z urządzeń chłodniczych jest dodatkowo ulepszane (podnoszona jest temperatura) przez pompę ciepła, aby podgrzewać wodę do 63 °C. Następnie woda ta jest kierowana przez specjalną sieć rurociągów w fabryce, skąd może być przesyłana i kierowana do zaspokojenia poszczególnych potrzeb różnych procesów w zakładzie.

Źródło: MARS

Dla firmy to i tak ciągle mało! Teraz, pracują nad kolejnym wyzwaniem. Specjaliści szukają rozwiązania, które dostarczy parę z odzyskanego ciepła dla odpowiednich procesów.

Redakcja GLOBEnergia