Project Agua Caliente Solar Project to obecnie największa na świecie elektrownia słoneczna, do budowy której wykorzystano moduły fotowoltaiczne. Elektrownia zlokalizowana jest 65 mil na wschód od Yuma Country w Arizonie. Budowa  elektrowni rozpoczęła się w połowie 2011 roku i już po kilku miesiącach do sieci zostały podłączone moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39 MW.

W  kwietniu  2012  roku  elektrownia  osiągnęła  moc   100 MW, a obecnie pracuje z mocą 250 MW. Inwestycja została zrealizowana w 85%, docelowo moc instalacji ma zostać zwiększona do 290 MW. Zakończenie  inwestycji  planowane  jest  w  2014  roku.  Instalacja  zbudowana jest z 5,2 mln modułów PV wykonanych   w cienkowarstwowej technologii CdTe (tellurek kadmu). Zajmuje ona obszar 2400 akrów, czyli ok. 971 ha.  Ogniwa skierowane są na południe i ustawione pod  stałym kątem ok. 21 stopni do podłoża.
O  ogromnej  skali  tego  przedsięwzięcia  najlepiej świadczy fakt, że do momentu uruchomienia  Agua  Caliente  największa  elektrownia  fotowoltaiczna  miała  moc  80  MW,  czyli  ponad  trzykrotnie  mniej od opisywanej. Obecnie w Niemczech trwa  rozruch  największej  europejskiej  i  drugiej  co  do  wielkości  na  świecie  elektrowni  fotowoltaicznej  o  nazwie  Neuhardenberg  Solar  Park.  Jej  moc  to  145 MW, więc nadal o ponad 100 MW mniejszej od  Agua Caliente. (…)

Cienkowarstwowe ogniwa CdTe mają  dwie  bardzo  istotne  cechy,  które  wpływają na ich popularność. Pierwsza z nich  to  cena,  która  w  przypadku  produktów  First  Solar  w  IV  kwartale  2012  roku  wynosiła 0,68 $/W. Druga, nie mniej istotna  zaleta  to  lepsza  w  stosunku  do  ogniw  krzemowych wydajność w wysokich temperaturach.  W  upalne  dni,  szczególnie   w  klimacie  pustynnym,  ogniwa  rozgrzewają  się  do  temperatury  przekraczającej  65 o C. First Solar podaje, że produkowane  przez niego ogniwa mogą wyprodukować  w ciągu doby w takich warunkach, nawet  9% energii więcej niż ogniwa krzemowe. (…)

Technologia CSP znakomicie rozwijała  się przy wysokich cenach ogniw PV, jednak obecnie w USA wskaźnik LCOE (ang.  Levelized Cost of Electricity)  dla południowo-zachodnich obszarów kraju, rozumiany jako minimalna cena energii elektrycznej równoważąca koszty jej wytworzenia   w elektrowni danego rodzaju, wynosił odpowiednio dla:
 
•     elektrowni PV – 0.1222$/ kWh:   (spadek o 0.0365 $ w stosunku do 2011 r)
•     elektrowni (CSP) – 0.1827$/ kWh:   (spadek o 0.0090 $ w stosunku do 2011 r)

Przy  znacznie  korzystniejszym  wskaźniku  dla  fotowoltaiki  nie  dziwi  fakt  przyspieszenia  rozwoju  tej  branży   w stosunku do CSP.  Już w 2011 roku mogliśmy obserwować pierwsze problemy  w  branży  CSP.  Z  działalności  wycofała  się  firma  Solar  Millennium,  a  wniosek   o upadłość złożyła firma Stirling Energy  Industries. W projektowanej elektrowni  w Blythe w Kalifornii została zmieniona  technologia wytwarzania energii z CSP  na  PV.  Z  sektora  energetyki  słonecznej  wycofał się również niemiecki Siemens. (…)

 Zaleta  systemów  CSP  wynikająca   z  możliwości  ekonomicznego  magazynowania  energii  cieplnej  i  produkcji  energii  elektrycznej  w  dowolnym  momencie będzie w przyszłości zyskiwać na  znaczeniu,  ponieważ  sieci  elektroenergetyczne  nie  są  na  tyle  elastyczne,  aby  samoczynnie  kompensować  nadwyżki   i niedobory energii elektrycznej, spowodowane  okresową  pracą  dużej  ilości  instalacji solarnych czy wiatrowych. Obecnie nie ma taniego i wydajnego systemu  magazynowania  energii  elektrycznej  na  skalę przemysłową. Jeżeli sytuacja ta nie  ulegnie zmianie to w przyszłości obydwa  systemy  mogą  nie  być  traktowane  jako  konkurencyjne, ponieważ połączenie ich  zalet może zapewnić równomierną pracę  systemu  przez  całą  dobę  przy  niższych  niż  obecnie  nakładach  inwestycyjnych.  Elektrownie  CSP  z  systemami  magazynowania  energii  będą  mogły  również  pełnić rolę elektrowni szczytowych, uzupełniając  okresowe  niedobory  energii   w systemach energetycznych. (…)

Rok 2013 zapowiada się bardzo ciekawie  dla  branży  solarnej.  Czeka  nas  ostra konkurencja producentów ogniw  fotowoltaicznych  oraz  kolejne  rundy  potyczki  systemów  CSP  z  instalacjami  PV.  W  Polsce  trwa  nadal  wielkie  oczekiwanie  na  ostateczny  kształt  ustawy  OZE,  od  której  w  dużej  mierze  zależy  dalszy  rozwój  branży  fotowoltaicznej   w naszym kraju.  

Źródła:
•     www.firstsolar.com
•     www.nrgsolar.com
•     www.cleanenergyactionproject.com
Marcin Podmokły

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013
2013 3 GE