Największa na świecie farma PV Agua Caliente Solar

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

najwInstPV

Project Agua Caliente Solar Project to obecnie największa na świecie elektrownia słoneczna, do budowy której wykorzystano moduły fotowoltaiczne. Elektrownia zlokalizowana jest 65 mil na wschód od Yuma Country w Arizonie. Budowa  elektrowni rozpoczęła się w połowie 2011 roku i już po kilku miesiącach do sieci zostały podłączone moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39 MW.

W  kwietniu  2012  roku  elektrownia  osiągnęła  moc   100 MW, a obecnie pracuje z mocą 250 MW. Inwestycja została zrealizowana w 85%, docelowo moc instalacji ma zostać zwiększona do 290 MW. Zakończenie  inwestycji  planowane  jest  w  2014  roku.  Instalacja  zbudowana jest z 5,2 mln modułów PV wykonanych   w cienkowarstwowej technologii CdTe (tellurek kadmu). Zajmuje ona obszar 2400 akrów, czyli ok. 971 ha.  Ogniwa skierowane są na południe i ustawione pod  stałym kątem ok. 21 stopni do podłoża.
O  ogromnej  skali  tego  przedsięwzięcia  najlepiej świadczy fakt, że do momentu uruchomienia  Agua  Caliente  największa  elektrownia  fotowoltaiczna  miała  moc  80  MW,  czyli  ponad  trzykrotnie  mniej od opisywanej. Obecnie w Niemczech trwa  rozruch  największej  europejskiej  i  drugiej  co  do  wielkości  na  świecie  elektrowni  fotowoltaicznej  o  nazwie  Neuhardenberg  Solar  Park.  Jej  moc  to  145 MW, więc nadal o ponad 100 MW mniejszej od  Agua Caliente. (…)

Cienkowarstwowe ogniwa CdTe mają  dwie  bardzo  istotne  cechy,  które  wpływają na ich popularność. Pierwsza z nich  to  cena,  która  w  przypadku  produktów  First  Solar  w  IV  kwartale  2012  roku  wynosiła 0,68 $/W. Druga, nie mniej istotna  zaleta  to  lepsza  w  stosunku  do  ogniw  krzemowych wydajność w wysokich temperaturach.  W  upalne  dni,  szczególnie   w  klimacie  pustynnym,  ogniwa  rozgrzewają  się  do  temperatury  przekraczającej  65 o C. First Solar podaje, że produkowane  przez niego ogniwa mogą wyprodukować  w ciągu doby w takich warunkach, nawet  9% energii więcej niż ogniwa krzemowe. (…)

Technologia CSP znakomicie rozwijała  się przy wysokich cenach ogniw PV, jednak obecnie w USA wskaźnik LCOE (ang.  Levelized Cost of Electricity)  dla południowo-zachodnich obszarów kraju, rozumiany jako minimalna cena energii elektrycznej równoważąca koszty jej wytworzenia   w elektrowni danego rodzaju, wynosił odpowiednio dla:
 
•     elektrowni PV – 0.1222$/ kWh:   (spadek o 0.0365 $ w stosunku do 2011 r)
•     elektrowni (CSP) – 0.1827$/ kWh:   (spadek o 0.0090 $ w stosunku do 2011 r)

Przy  znacznie  korzystniejszym  wskaźniku  dla  fotowoltaiki  nie  dziwi  fakt  przyspieszenia  rozwoju  tej  branży   w stosunku do CSP.  Już w 2011 roku mogliśmy obserwować pierwsze problemy  w  branży  CSP.  Z  działalności  wycofała  się  firma  Solar  Millennium,  a  wniosek   o upadłość złożyła firma Stirling Energy  Industries. W projektowanej elektrowni  w Blythe w Kalifornii została zmieniona  technologia wytwarzania energii z CSP  na  PV.  Z  sektora  energetyki  słonecznej  wycofał się również niemiecki Siemens. (…)

 Zaleta  systemów  CSP  wynikająca   z  możliwości  ekonomicznego  magazynowania  energii  cieplnej  i  produkcji  energii  elektrycznej  w  dowolnym  momencie będzie w przyszłości zyskiwać na  znaczeniu,  ponieważ  sieci  elektroenergetyczne  nie  są  na  tyle  elastyczne,  aby  samoczynnie  kompensować  nadwyżki   i niedobory energii elektrycznej, spowodowane  okresową  pracą  dużej  ilości  instalacji solarnych czy wiatrowych. Obecnie nie ma taniego i wydajnego systemu  magazynowania  energii  elektrycznej  na  skalę przemysłową. Jeżeli sytuacja ta nie  ulegnie zmianie to w przyszłości obydwa  systemy  mogą  nie  być  traktowane  jako  konkurencyjne, ponieważ połączenie ich  zalet może zapewnić równomierną pracę  systemu  przez  całą  dobę  przy  niższych  niż  obecnie  nakładach  inwestycyjnych.  Elektrownie  CSP  z  systemami  magazynowania  energii  będą  mogły  również  pełnić rolę elektrowni szczytowych, uzupełniając  okresowe  niedobory  energii   w systemach energetycznych. (…)

Rok 2013 zapowiada się bardzo ciekawie  dla  branży  solarnej.  Czeka  nas  ostra konkurencja producentów ogniw  fotowoltaicznych  oraz  kolejne  rundy  potyczki  systemów  CSP  z  instalacjami  PV.  W  Polsce  trwa  nadal  wielkie  oczekiwanie  na  ostateczny  kształt  ustawy  OZE,  od  której  w  dużej  mierze  zależy  dalszy  rozwój  branży  fotowoltaicznej   w naszym kraju.  

Źródła:
•     www.firstsolar.com
•     www.nrgsolar.com
•     www.cleanenergyactionproject.com
Marcin Podmokły
2013 3 GE

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013