Dokładnie rok temu pisaliśmy, że nadchodzi moda na pływające instalacje fotowoltaiczne, a że największą popularnością cieszą się projekty w krajach azjatyckich. Tylko w 2017 roku, projekty pływających farm fotowoltaicznych posiadało aż 24 kraje. Projekty były w różnych fazach realizacji. Dzisiaj piszemy o jednej z instalacji, która właśnie została uruchomiona.

Dotychczas, od połowy dekady, projekty pływających farm fotowoltaicznych najprężniej rozwijały się w Japonii, z uwagi na mocno ograniczoną powierzchnię, jaką kraj ten dysponuje. Obserwowany jest jednak wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem w innych krajach Dalekiego Wschodu, takich jak Chiny.

Pływająca farma fotowoltaiczna o mocy 70 MW

We współpracy z francuskim specjalistą w dziedzinie pływających systemów solarnych Ciel & Terre chińska firma CECEP oddała do użytku największą na świecie pływającą elektrownie słoneczną. Projekt, obejmujący 13 oddzielnych wysepek fotowoltaicznych na powierzchni 140 hektarów, został ukończony pod koniec 2018 r., wraz z podłączeniem do sieci, testami i uruchomieniem. W tym miesiącu na terenie projektu w obszarze osiadania górniczego Lianghuai, w dzielnicy Yongqiao w mieście Suzhou wszystkie prace zostały już zrealizowane.

Zbudowano również 18 kilometrów nowej linii napowietrznej o mocy 110 V do podłączenia do sieci elektrowni, która w pierwszym roku ma wygenerować do 77 693 MWh energii elektrycznej. Taka ilość energii pozwoliłaby na pokrycia zapotrzebowania na energię aż 21 000 gospodarstw domowych.

Chiński rynek pobije wkrótce kolejne rekordy!

O ile mówi się, że cały obiekt w Anhui jest największą pływającą instalacją fotowoltaiczną na tym samym zbiorniku na świecie, to inny deweloper fotowoltaiczny planuje jeszcze większą inwestycję.
W pobliżu powstałej właśnie instalacji, chińska firma Three Gorges New Energy już częściowo połączyła pływający projekt PV o mocy 150 MW z siecią. Tak piszemy, przyłączenie następuje częściowo, więc po pełnym uruchomieniu jest prawdopodobne, że rekord o którym dzisiaj piszemy bardzo szybko zostanie pobity.

Sprzęt

System CECEP został zbudowany przy użyciu pływaków Hydrelio firmy Ciel & Terre, które są produkowane lokalnie, dzięki czemu zoptymalizowano koszty logistyki i zaoferowane zostały miejsca pracy dla lokalnej ludności.
W projekcie wykorzystano monokrystaliczne moduły chińskiego producenta LONGi Solar. Centralne falowniki zostały również umieszczone na platformach na palach na linii brzegowej zalanego kamieniołomu. Do projektu użyto 1500 kotwic śrubowych i zakopano je na głębokościach rzędu 8-15 metrów, w zależności od właściwości dna zbiornika.

Źródło: PV-tech.org, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia