W ciągu ostatnich 7 miesięcy ciężarówka załadowana kolektorami firmy Arcon-Sunmark 445 razy dowoziła elementy instalacji na miejsce budowy największego na świecie solarnego systemu grzewczego. 12 436 kolektorów, każdy o powierzchni 12,6 m2, daje sumaryczną powierzchnię apertury równą 156,694 m2.

W słoneczny letni dzień przez system będzie przepływać co godzinę 2,7 mln l wody. Instalacja jest połączona z głównym zakładem grzewczym rurami o łącznej długości 1,2 km. Biorąc pod uwagę roczną produkcję w wysokości 80 000 MWh, system pokryje zapotrzebowanie na ciepło 4 400 przeciętnych gospodarstw domowych, innymi słowy 20% rocznego zapotrzebowania na ciepło.

system Silkeborg 1

Solarna instalacja grzewcza w Silkeborg, grudzień 2016, źrodło: Arcon-Sunmark

1/5 rocznego zapotrzebowania na ciepło w Silkeborg będzie od tej pory pokrywane przez solarną instalację grzewczą i jesteśmy dumni z bycia częścią tego projektu, wraz z Silkeborg Forsyning. Projekt pokazuje, jak szybko może być zrealizowane przejście na odnawialne źródła energii, jak również to, że proces nie musi być czasochłonny – informuje Søren Elisiussen – CEO Arcon-Sunmark.

Kontrakt zawarty pomiędzy Silkeborg Forsyning i Arcon-Sunmark został podpisany w lutym 2016 roku. W maju tego roku rozpoczęto budowę systemu, zaś pod koniec grudnia 2016 roku instalacja rozpoczęła pracę.

Fakty dotyczące instalacji w Silkeborg:

  • Liczba kolektorów: 12 436
  • Powierzchnia kolektorów: 156 694 m2 (największe pole kolektorowe na świecie)
  • Lokalizacja: Silkeborg, Dania
  • Roczna produkcja: 80 000 MWh
  • Roczne pokrycie zapotrzebowania na ciepło: 20% (pozostałe 80% pokrywane przez gaz oraz nadwyżki elektryczności)
  • Liczba odbiorców: 90 000
  • Żywotność: min. 25 lat.

Opracowano na podstawie: Arcon-Sunmark

Zdjęcie główne: Arcon-Sunmark