GE Renewable Energy skonstruowało największą na świecie lądową turbinę wiatrową, mającą moc 4.8 MW i zdolną wytwarzać ilość prądu (gdy jest zlokalizowana w obszarach o  niekorzystnych bądź średnio korzystnych warunkach) wystarczającą do zasilenia minimum 5 000 gospodarstw domowych. Jej przeznaczeniem jest efektywna ekonomicznie produkcja energii na obszarach, które nie posiadają warunków typowo rekomendowanych do montażu farm wiatrowych (tzn. średnie lub niezbyt korzystne warunki meteorologiczne).

Na morzu nie brakuje wielkich turbin

Obecnie sporo uwagi poświęcane jest pozalądowym turbinom wiatrowym. Trudno się dziwić – zarówno ze względu na ich ogromne rozmiary, jak i na korzystną lokalizację (bardzo mała szorstkość terenu na morzu) są one bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Produkowane są coraz większe turbiny wiatrowe przeznaczone do lokalizowania poza lądem. Morska farma wiatrowa Walney Extension West ma być pierwszym tego typu projektem na świecie, który będzie zrealizowany przy użyciu turbin wiatrowych o mocy 8 MW każda. Jest to model MHI Vestas V164 – 8.0 MW.

Ogromne wiatraki wkraczają na ląd

Jakkolwiek pozalądowe farmy wiatrowe są bardzo ważne dla przyszłości energetyki, równolegle konstruowane są wiatraki o coraz większej mocy, przeznaczone do wykorzystania na lądzie. W tym tygodniu GE Renewable Energy odsłoniło największą spośród swoich lądowych turbin wiatrowych, o wysokości 240 metrów i średnicy wirnika 158 metrów. “Ten projekt jest ważnym krokiem naprzód w technologiach i wydajności turbin wiatrowych, więc jesteśmy bardzo podekscytowani w związku z budową tego urządzenia” – powiedział Pete McCabe, prezes GE’s Onshore Wind Business. “Taki obiekt jest dobrze przystosowany do eksploatacji w mało i średnio wietrznych regionach na całym świecie – wśród przykładów można wymienić Niemcy, Turcję i Australię. Ponieważ jej zastosowanie znacząco obniża koszty produkcji energii, ma szansę wygrywać w aukcjach”. Pomysłodawcy projektu zwrócili uwagę, że państwa na całym świecie dążą do jak najbardziej efektywnego ekonomicznie wytwarzania energii, więc nowatorska turbina jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

Nowe obszary dla lokalizacji farm wiatrowych

Przeznaczeniem ogromnej turbiny jest wytwarzanie energii na obszarach charakteryzujących się średnio lub niezbyt korzystnymi warunkami wiatrowymi. Wiele obszarów o korzystnych warunkach już zostało zagospodarowane, więc konieczne było poszukiwanie rozwiązania, które umożliwi lokalizowanie efektywnych kosztowo farm wiatrowych również na terenach nieposiadających tak dogodnej charakterystyki meteorologicznej. Opracowywaniu technologii dla miejsc mniej optymalnych dla lokalizowania odnawialnych źródeł energii jest kluczowym działaniem dla rozwoju OZE. Jest też dobrą niszą rynkową dla producentów takich technologii – niesie spory potencjał biznesowy.

Źródło: Clean Technica 

Redakcja GLOBEnergia