Singareni Collieries Company Limited (SCCL) jest jedną z największych spółek węglowych w Indiach. SCCL działa głównie na południu, w stanie Telangana. Rezerwy firmy obliczone są na 9 miliardów ton węgla. Aby osiągnąć swoje cele związane z energetyką odnawialną, firma planuje uruchomienie 150 MW elektrowni fotowoltaicznej. Zorganizowanie przetargu na realizację przedsięwzięcia powierzono Solar Energy Corporation of India (SECI). Oferty będą rozstrzygane według stawki megawatowej – koszt realizacji i utrzymania projektów w stosunku do ilości megawatów mocy.

węgiel

Firma oszacowała, że koszt tego typu inwestycji wyniesie około 360 mln dolarów (1,35 mld złotych), z rocznymi oszczędnościami w wysokości 3,50 mln dolarów (13 mln złotych). 150 megawatów mocy będzie rozmieszczonych na pięciu stanowiskach, o mocach wahających się od 10 do 50 megawatów na każdym z nich. Przetarg jest otwarty tylko dla firm indyjskich, w tym indyjskich filii zależnych od zagranicznych firm.

Dokument przetargowy nie wspomina o tym, w jaki sposób wykorzystana zostanie wytworzona energia. Możliwe, że SCCL użyje jej na potrzeby własne lub, w późniejszym terminie, zawrze umowy jej sprzedaży z zainteresowanymi kupcami.

Skąd nagłe zainteresowanie energetyką odnawialną?

Warto zapytać – skąd to nagłe zainteresowanie energetyką odnawialną? Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia…

Okazuje się, że rząd Indii poprosił kilka przedsiębiorstw z sektora publicznego, by zajęły się problemem energetyki słonecznej i zaplanowały realizację dużych projektów z nią związanych. W rezultacie kilka z tych firm ogłosiło ambitne plany dotyczące projektów energii słonecznej w całym kraju. Niektóre z nich to: NTPC Limited (największa firma w Indiach), Coal India Limited (największa spółka węglowa na świecie), Indian Railways (jedna z największych firm kolejowych na świecie), NLC Limited (inny węgiel przedsiębiorstwo górnicze) i indyjskie siły zbrojne.

NLC Limited ogłosiła kilka przetargów dot. energii słonecznej samodzielnie, a także zapewniła sobie kilka kontraktów na dużą skalę w południowym stanie Tamil Nadu. Natomiast Firma Coal India Limited ogłosiła ambitny plan stworzenia systemu o mocy 1000 MW z energetyki słonecznej. Jednym z kroków na drodze do tego celu było podpisanie umowy z firmą SECI. Jej efektem ma być realizacja projektu instalacji solarnej o mocy 200 MW w stanie Madhya Pradesh.

Zakup energii ze źródeł odnawialnych obowiązkowe?

Nie tylko działania rządu przyczyniły się do wzrostu zainteresowania wielkich potentatów energetyką odnawialną. Wiele firm już wcześniej było zobowiązanych do pozyskiwania lub instalowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Ciąży na nich prawny obowiązek zakupu energii pochodzącej ze źródeł ekologicznych (w tym określony jest minimalny udział energii pozyskanej z elektrowni słonecznych). W przypadku firm wytwarzających energię, takich jak NTPC Limited, rząd wprowadził Obowiązek Wytwarzania Energii Odnawialnej, który wiąże minimalny procent wydajności energii słonecznej z instalacją projektów energii cieplnej.

Redakcja GLOBEnergia