Jak podaje IEA-PVP, pod koniec 2014 roku łączna moc zainstalowana dla baterii słonecznych na całym świecie wzrosła do 177 gigawatów.

 
W 2013 roku, wynosiła ona prawie 140 gigawatów. W ubiegłym roku, w skali globu oddano więc około 40 GW  nowych mocy, ale Europa stanowiła mniej niż jedną czwartą wszystkich instalacji. Rozwój PV w 2014 roku skupiał się w 40 krajach. 
 
Zastanawiające jest, które rynku są nastawione na rozwój fotowoltaiki?
 
Największym rynkiem jest dla technologii fotowoltaicznych Azja, a dokładnie Chiny, Japonia i Indie. Do nich należy  również doliczyć USA oraz Wielką Brytanię. Razem stanowią one około trzy czwarte światowego popytu. Tak było w ubiegłych latach, Jak będzie wyglądać sytuacja w 2015? Pewnie podobnie, z tym, że pojawią się na fotowoltaicznej mapie świata inne, nowe rejony. 

Europa zaniża statystyki – coraz mniej nowych mocy w PV – TUTAJ

W 2015 roku popyt na globalnym rynku PV wzrośnie o 30%,  uderzając  w przyrost mocy na poziomie 57GW. 
 
Najbardziej obiecującymi rynkami jest Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka. Ocenia się, że rynek Ameryki Łacińskiej może wzrosnąć trzykrotnie. Rynek Bliskiego Wschodu i Afryki o 23%. Te nowe rynki będą zdywersyfikowane. Pojawią się nowe modele biznesowe, łańcuchy dostaw, strategie marketingowe  do których będą musiały dostosować się firmy solarne, które na rynku będą bardzo potrzebne. Najsilniejszym uczestnikiem tego rynku będzie Chile.  Włochy, Grecja i Niemcy to trzy wiodące kraje w wykorzystywaniu energetyki słonecznej w Europie. Odpowiednio pokrywają one 7,92%, 7,6% i 7,0% swoich energetycznych potrzeb. Zastanawiające jest jednak, jak szybko wzrost ten będzie postępował. 

Globalny Rynek PV – jest wzrost ale ciągle zbyt mały – TUTAJ

Źródło: PV-Tech