Największe zainteresowanie fotowoltaiką na Śląsku i w Małopolsce. Ile mikroinstalacji przyłączył Tauron?

Tauron, który za pomocą spółki Tauron Dystrybucja zarządza siecią dystrybucyjną na południu Polski, poinformował, że w 2021 roku przyłączył do swojej sieci elektroenergetycznej ponad 127 tys. mikroinstalacji. Największe zainteresowanie mikroinstalacjami odnotowano na Śląsku i w Małopolsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W sieci Tauron Dystrybucja pracuje już 300 tys. prosumentów. Tylko w ubiegłym roku spółka przyłączyła do zarządzanej sieci 126 334 mikroinstalacje OZE, co oznacza, że 42 proc. mikroinstalacji OZE pracujących na obszarze TD zostało przyłączonych w 2021 roku. Łączna skumulowana moc przyłączonych mikroinstalacji OZE sięgnęła 955,303 MW. Przypomnijmy, że w skali całego kraju, zamknęliśmy ubiegły rok z liczbą 850 tys. prosumentów. Wszystko na to wskazuje, że w tym roku energetyka prosumencka osiągnie historyczny kamień milowy, czyli milion prosumentów. 

W roku ubiegłym spółka przyłączyła do swojej sieci również 89 odnawialnych źródeł energii, innych niż mikroinstalacje o łącznej mocy 123,959 MW. Z tej liczby zdecydowana większość, bo aż 79, to farmy słoneczne. Ich moc wyniosła łącznie 66,455 MW.

Wyzwania dla operatorów sieci dystrybucyjnej, potrzebne są inwestycje

Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska, wskazuje, że tak ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł wytwórczych nie może być obojętna dla pracy sieci, która została zaprojektowana i budowana, jako sieć o przepływach jednokierunkowych. Rozproszone źródła energii powodują dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych niestabilnych źródeł energii. W niektórych miejscach odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej skutkuje problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji. 

Co robi w tym zakresie operator?

TAURON Dystrybucja rozwija i integruje systemy sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemy umożliwiające automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz wprowadza zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Są to na bieżąco realizowane działania inwestycyjne i modernizacyjne spółki, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej.

W praktyce pozwala to na sprawne i szybkie przyłączanie do sieci kolejnych dziesiątek tysięcy mikroinstalacji - wskazuje Tauron. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji klientów powinny być, zgodnie z prawem, realizowane do 30 dni, a w TAURON Dystrybucja trwa to średnio 13 dni. Jednocześnie spółka usprawniła kanały obsługowe dotyczące przyłączania mikroinstalacji oraz obsługi wniosków klientów. Od ubiegłego roku działa nowy formularz online przeznaczony dla instalatorów i prosumentów 

Inwestorzy przyspieszyli decyzje, by załapać się na system opustów

Tak jak branża prognozowała, na wieść o likwidacji korzystnego systemu opustów, inwestorzy przyspieszyli inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Nowy system rozliczeń net-billing dla nowych prosumentów wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 roku. Tylko w grudniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 56 974 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 425,4 MW. Od początku roku (styczeń-grudzień) przybyło 387 907 prosumentów z instalacjami o mocy 2 850,2 MW (dane łączone ARE i PTPIREE). W efekcie na koniec grudnia 2021 roku było 845 505 prosumentów OZE z instalacjami o mocy 5860,2 MW (dane ARE). Z kolei PTPIREE wskazuje, że na koniec grudnia 2021 roku było 853 958 prosumentów, którzy zainwestowali w instalacje o łącznej mocy 6070,6 MW. 

Źródło: Tauron Polska Energia/ARE/PTPIREE

Zobacz również