Największy elektrochemiczny magazyn energii! PGE zdradza szczegóły inwestycji

PGE zbuduje w Żarnowcu elektrochemiczny magazyn energii o mocy przekraczającej 200 MW. Inwestycja już uzyskała pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w wielkoskalowym magazynie od Urzędu Regulacji Energetyki. Jak podaje PGE, prace nad inwestycją idą zgodnie z harmonogramem.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Cele PGE

PGE chce wybudować największy elektrochemiczny magazyn energii w Europie. PGE zapowiada, że będzie to magazyn wykonany w technologii baterii litowo-jonowych. Grupa PGE informuje, że jej nadrzędnym celem jest posiadanie 800 MW mocy w nowych systemach magazynowania energii w Polsce do 2030 r. 

“Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju.” - komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE dodaje, że projekt magazynu energii w Żarnowcu wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie lepszej integracji energii elektrycznej z OZE oraz ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych jednostek konwencjonalnych.

Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej (BMEE)

Wielkoskalowy Bateryjny Magazyn Energii Elektrycznej (BMEE) będzie miał moc zainstalowaną nie mniejszą niż 200 MW. Z kolei jego pojemność wyniesie powyżej 820 MWh. Zlokalizowany będzie w pobliżu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Łącznie będzie to jeden z największych systemów magazynowych w Europie.

Schemat systemu magazynowego w Żarnowcu.
Źródło: PGE

Prace nad BMEE idą zgodnie z planem

W czerwcu 2022 r. projekt uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, która stanowi obowiązkowy wymóg do rozpoczęcia kolejnych prac. Teraz PGE zrobiło kolejny krok w stronę początku budowy - otrzymało promesę na koncesję od URE. W I kwartale bieżącego roku BMEE został wpisany do rejestru Rynku Mocy.

Lokalizacja i wielkość magazynu będą miały bardzo duże znaczenie dla polskiego systemu energetycznego. Dzięki niemu obecnie funkcjonujące elektrownie OZE będą mogły pracować wydajniej, a także stworzony zostanie grunt pod nowe inwestycje. Jak zapewnia PGE, projekt przebiega dotychczas bez żadnych opóźnień, a także jest on innowacyjny nawet na skalę Europy. 

Bliskość OZE

Magazyn będzie zlokalizowany około 10 km od Morza Bałtyckiego. PGE otrzymał trzy decyzje lokalizacyjne dla farm wiatrowych offshore. Ich łączna moc będzie wynosić nawet 3,5 GW! Już teraz w pobliżu ESP Żarnowiec znajduje się 240 MW w odnawialnych źródłach energii, których właścicielem jest Grupa PGE. Należy do nich m.in. Farma Wiatrowa Lotnisko o mocy 94,5 MW, znajdująca się w Kopaniewie. 

Hybrydowy magazyn

Projekt ma na celu stworzenie hybrydowego systemu magazynującego. Z BMEE (o mocy nie mniejszej niż 200 MW) połączona zostanie istniejąca elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 716 MW. Łącznie instalacja będzie miała moc zainstalowaną równą 916 MW i pojemność ponad 4,6 GWh. Odpowiada to mocy największych polskich bloków na paliwa kopalne.

System będzie pełnił funkcję regulującą sieć. Dodatkowo będzie zwiększał efektywność wykorzystania morskich i lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, magazynując nadwyżki energii. Cały system będzie w stanie zasilić około 200 tys. gospodarstw domowych przez co najmniej 5 godzin przy średnim obciążeniu równym 5 kW na budynek.

Infrastruktura przyłączeniowa

Wszystkie wymienione aktywa Grupy PGE będą połączone z KSE poprzez stację elektroenergetyczną „Żarnowiec" 400/110 kV znajdującą się ok. 2 km od ESP Żarnowiec i BMEE oraz stację elektroenergetyczną „Choczewo” 400 kV budowaną na potrzeby morskich farm wiatrowych w niedalekiej odległości (ok.15-20 km) od stacji Żarnowiec. Połączenie wymienionych jednostek w jednym obszarze KSE umożliwi integrację zielonej energii elektrycznej wytworzonej w tych aktywach oraz zwiększy ich elastyczność i sterowalność.

Harmony Link

Instalacja będzie wspierała nie tylko polskie bezpieczeństwo energetyczne, ale też bezpieczeństwo państw bałtyckich. Zwiększy się także konkurencyjność tych rynków energii. Inwestycja PGE będzie miała również wpływ na synchronizację systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z resztą Europy.

Stanie się to dzięki projektowi Harmony Link, czyli międzysystemowemu połączeniu do wymiany energii pomiędzy Polską a Litwą. Prace nad Harmony Link mają zakończyć się w 2025 r.

Źródło: PGE, Harmony Link.

Zobacz również