Wzrost mocy modułów jest najwyraźniej widoczny u liderów rynku. Firma Longi właśnie zaprezentowała 120 ogniwowy moduł o łącznej mocy 360W. Szczególną uwagę zwraca sprawność samych ogniw przekraczająca już 22%, możliwa dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Przeznaczając ponad 5% swojego dochodu na badania i rozwój, Longi Solar przoduje pod względem innowacyjności. Efektem tak dużego zaangażowania jest wprowadzenie 360W do stałej produkcji.

Charakterystyka modułu 360W

Moduł 360W posiada nieznacznie większe wymiary niż te, do których przywykł rynek – wynika to z zastosowania ogniw wykonanych w nowym standardzie o większym wymiarze. Wykorzystano w nim także technologię PERC (z ang. Passivated Emitter and Rear Cell) czyli pasywacji emitera tylnej części ogniwa. Polega ona na zastosowaniu dodatkowej warstwy dielektryka, powodującej odbicie promieniowania docierającego do dolnej części ogniwa i skierowanie tego promieniowania z powrotem do jego wnętrza, co generuje wyższą sprawność.

Ponadto moduły wykonane w technologii PERC charakteryzują się korzystniejszym współczynnikiem temperaturowym oraz lepszą absorpcją promieniowania rozproszonego. Poza zwiększoną sprawnością, pozwala to wygenerować większy uzysk energii.

Jakie są zalety technologii Half-cut w modułach fotowoltaicznych?

Moduł 360W Longi jest zbudowany na bazie ogniw Half-cut, co na dzień dzisiejszy jest szeroko wykorzystywaną technologią w modułach o najwyższych dostępnych mocach. Dzięki cięciu ogniw na pół uzyskujemy o połowę niższy prąd roboczy, co obniża opór elektryczny oraz straty wewnętrzne, a generowana moc zwiększa się o 2%.

Dodatkową korzyścią jest ich odporność na efekt hot spotu. W czasie punktowego zacienienia nie nagrzewają się aż tak jak ogniwa pełnowymiarowe, co minimalizuje ryzyko powstania trwałych uszkodzeń wywołanych temperaturą. Zaletą, która często przeważa przy wyborze technologii Half-cut, jest niższa podatność na zmniejszenie mocy spowodowane zacienieniem. Dzięki unikalnemu sposobowi łączenia ogniw, w sytuacji częściowego zacieniania wzdłuż krótszej krawędzi modułu traci on tylko połowę swojej mocy, podczas gdy w tych samych warunkach moc modułu 60 ogniwowego spada do zera.

Ciągły wzrost mocy oraz dążenie do rozwoju nowych technologii w produkcji modułów, z perspektywy klienta końcowego przynosi same korzyści. Zyskujemy przede wszystkim możliwość montażu większej mocy na ograniczonej powierzchni dachu, co w kontekście wielu lat żywotności instalacji zwiększa opłacalność inwestycji. Dodatkowo generuje oszczędność na konstrukcji montażowej, której potrzebujemy mniej w przeliczeniu na Wat mocy. Dzięki skali, na jaką działa firma Longi jako największy producent modułów monokrystalicznych, uzyskujemy zaawansowany technologicznie produkt, cenowo zbliżony do modułu standardowego.

Keno