Najwyższa w Polsce wiertnia rozpoczyna pracę na Podhalu!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

geot
Rozpoczęła się budowa nowego odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3. Będzie to odwiert kierunkowy o głębokości 3500 m ± 100 m. Jego zakładana wydajność to 200 metrów sześciennych na godzinę, wody o temperaturze 86 – 89 stopni. Po zakończeniu wiercenia planowane jest połączenie odwiertu rurociągiem z istniejącym systemem ciepłowniczym Spółki. Wartość inwestycji wynosi ok. 20 mln PLN i będzie ona finansowana z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W dniu 28 listopada 2012 odbyło się uroczyste podpisanie umowy pożyczki przy udziale Zarządu WFOŚiGW, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wójta Gminy Szaflary. Zakończenie wiercenia jest przewidziane na maj przyszłego, 2014 roku. Później odbędzie proces badawczy odwiertu i podłączanie do istniejącej sieci ciepłowniczej. Ciepło z nowego odwiertu do użytkowników trafi już w przyszłym sezonie grzewczym, na przełomie 2013 i 2014 roku.

Uruchomienie nowego odwiertu znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza na Podhalu, dzięki redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska S.A.