Wdrożenie produktów optymalizujących zużycie mediów energetycznych pozwoli biznesowym klientom Taurona obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, a nawet być źródłem dodatkowych przychodów. Narzędzia do oszczędzania pozwalają klientom obniżyć koszty mediów nawet o 30 procent.

Działania Taurona promujące narzędzia do oszczędzania energii są powiązane z tzw. Zielonym Zwrotem Taurona. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW – 30% wytwarzanej energii przez grupę i 66% do 2030 roku. Prowadzona strategia wdrażająca narzędzia do oszczędzania energii to nie tylko inwestowanie w OZE, ale również tworzenie narzędzi wspomagających racjonalne korzystanie z zasobów energetycznych.

Rozwiązania

W pakiecie, który Tauron oferuje dla swoich biznesowych klientów, znalazły się następujące rozwiązania: Zarządzanie Energią, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, Audyt Efektywności Energetycznej i Redukcja Mocy.

Zarządzanie Energią

Zarządzanie Energią pomoże obniżyć zużycie ciepła i energii elektrycznej nawet o 30 procent. Produkt kierowany jest w szczególności do zarządców hal widowiskowych, galerii handlowych i biurowców. Inteligentny system jest oparty na nowoczesnej technologii i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie układami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Algorytmy zarządzania zużyciem mediów energetycznych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wskaże obszary, gdzie kryją się możliwości poprawy efektywności. Narzędzie kierowane jest do dużych podmiotów, które mają obowiązek przeprowadzić audyt co cztery lata.

Audyt Efektywności Energetycznej

Audyt Efektywności Energetycznej kierowany jest do firm, które za realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną chcą uzyskać białe certyfikaty. Dzięki temu narzędziu, firmy mogą doświadczyć podwójnej korzyści. Po pierwsze przedsiębiorstwo może zoptymalizować zużycie mediów energetycznych, a po drugie uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży białych certyfikatów.

Redukcja Mocy

Redukcja Mocy to rozwiązanie polegające na tym, że przedsiębiorstwo otrzyma zapłatę za ograniczenie zużycia energii elektrycznej w określonym czasie, w odpowiedzi na zapytanie Taurona. Narzędzie może być źródłem finansowych korzyści dla klientów biznesowych. Szczegóły funkcjonowania tego mechanizmu określane są w dwustronnej umowie.

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia