Mimo bardzo napiętego harmonogramu obrad, znalazł się czas na rozmowy o geotermii – tej głębokiej jak i tej płytkiej, czyli o pompach ciepła!

Pawilon Polski pod znakiem OZE

GLOBEnergia i Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne poprowadzili dyskusję na temat rozwoju i potencjałów wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Sesja odbyła się 13 grudnia 2018 w Pawilonie Polskim w ramach odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego. Pokazano możliwości jak i przykłady istniejących i rozwijających się ciepłowni geotermalnych w Polsce. Oceniono zasoby, a także przeanalizowano rynek płytkiej geotermii w Polsce opartej o gruntowe pompy ciepła.

Zdjęcie zbiorowe prelegentów, organizatorów oraz uczestników dyskusji (Fot. GLOBEnergia)

O zasobach

O roli energii geotermalnej w łagodzeniu zmian klimatycznych, perspektywach europejskich jak i światowych, o roli energii geotermalnej w Polsce w Polityce Surowcowej Państwa opowiedziała Beata Kępińska, członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA), prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. To właśnie podczas tej prezentacji, po analizie map potencjału geotermalnego Europy okazało się, że szacuje się, iż nawet 25% Europejczyków może korzystać z zasobów energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa.

Beata Kepińska (członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA), prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.) Fot. GLOBEeregia

Pani Prezes zaprezentowała też dotychczas osiągnięte istotne efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ciepłownictwa geotermalnego w Polsce.

Zasoby energii geotermalnej w Polsce, stan i perspektywy jej wykorzystania w niskoemisyjnym ciepłownictwie jako sposobu na łagodzenie zmian klimatycznych zaprezentowała dr inż. Anna Sowiżdżał z Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Anna Sowiżdżał (PSG, AGH) oraz Grzegorz Burek (GLOBEnergia) Fot. GLOBEnergia

Geotermia z praktycznej strony

Byli z nami również przedstawiciele polskich ciepłowni geotermalnych, Panowie Arkadiusz Biedulski (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling) oraz Wojciech Ignacok (prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.), którzy dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w prowadzeniu ciepłowni geotermalnych. Opowiadali o sukcesach i planach rozwoju ciepłowni na najbliższe lata.

Prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling twierdzi, że z badań geotermalnych wynika, że Stargard Szczeciński, gdzie działa właśnie jedna z ciepłowni geotermalnych, może być zasilany w ciepło w geotermii w nawet 80%.

Arkadiusz Biedulski (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, prezes zarządu G-Term Energy i G-Drilling) (Fot. GLOBEnergia)

Wojciech Ignacok wyliczał, że od momentu działania Geotermii Podhalańskiej, wyprodukowano tyle ciepła, ile pochodziłoby ze spalenia ponad 4 417, sześćdziesięciotonowych wagonów z węglem.

Wojciech Ignacok, prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. (Fot. GLOBEnergia)

Pompy ciepła, fotowoltaika, net metering

Grzegorz Burek z redakcji GLOBEnergia pokazał potencjał wykorzystania geotermii płytkiej na cele grzewcze – zobrazował rynek gruntowych pomp ciepła, pokazał możliwości ich implementacji w budynkach oraz sposoby na ich zasilanie. Wyjaśnił zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów hybrydowych w oparciu o funkcjonujące w Polsce prawo.

Grzegorz Burek, redaktor naczelny GLOBEnergia (Fot. GLOBEnergia)

Po prelekcjach nadszedł czas na dyskusje. Zadawano pytania o koszty ciepła z geotermii, o problemy eksploatacyjne złoża i dopytywano i szczegóły rozwoju ciepłowni w Polsce.

Wojciech Ignacok, podczas panelu dyskusyjnego (Fot. GLOBEnergia)

Tomasz Zubilewicz, prezenter telewizyjny podczas panelu dyskusyjnego (Fot. GLOBEnergia)

Redakcja GLOBEnergia